Všetko o úrazovom poistení – vedeli ste, prečo sa vám toto poistenie neoplatí?

Vedeli ste, že úrazové poistenie sa dnes už väčšinou neoplatí? Aké sú teda efektívnejšie spôsoby poistenia?

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 08.04.2021
Posledná aktualizácia: 16.12.2023

facebook
Všetko o úrazovom poistení – vedeli ste, prečo sa vám toto poistenie neoplatí?

Mýty o úrazovom poistení - nie, nekryje dokonale najdôležitejšie riziká

Na Slovensku je stále množstvo ľudí, ktorí chcú riešiť a vyžadujú si od poistného agenta úrazové poistenie, alebo nejakú úrazovku. Vyvoláva to v nich pocit, že vďaka tomu majú dokonalé poistné krytie všetkých najdôležitejších rizík.

Často je však opak pravdou.

Chcete vedieť najdôležitejšie veci o úrazovom poistení a či sa vám vôbec oplatí? Prečítajte si tento náš článok:

Čo je to úrazové poistenie?

Úrazové poistenie je zúžená forma rizikového poistenia. Poisťovňa v takomto prípade kryje len poistné udalosti, ktoré vznikli dôsledkom úrazu, ale nie tie, ktoré spôsobila alebo vyvolala choroba. 

V minulosti existovalo toto poistenie aj ako samostatné poistné produkty, postupne ako sa trh vyvíjal však tieto produkty zanikli.

Čo to znamená?

V prípade úrazového poistenia nám môže poisťovňa kryť len tie poistné udalosti, ktoré vznikli dôsledkom úrazu. Ak však niektoré udalosti vyvolala alebo spôsobila choroba, tie už úrazové poistenie nekryje.

Ako hlavný poistný produkt je najdôležitejšie správne nastavené rizikové životné poistenie.

Prečo sa väčšinou neoplatí riešiť úrazové poistenie?

Väčšina ľudí sa chce zodpovedne poistiť pre každý prípad – ak by náhodou mali nejaký úraz, chcú mať zabezpečený príjem alebo nejaké odškodné.

,,Chcem nejakú úrazovku“  - toto je prežitok z čias, kedy si ľudia cez poistky sporili – vtedy mali v zmluve pripoistené aj úrazy. Dnes sa už však cez poistenie sporiť vôbec neoplatí.

Kryť len úrazy nie je postačujúce. Tým najdôležitejším spôsobom je kvalitne nastavené životné poistenie.

V dobre nastavenom životnom poistení by mali byť zahrnuté kritické choroby, poistenie akejkoľvek smrti, invalidity, závažných trvalých úrazov a dlhodobú pracovnú neschopnosť.

Toto je v množstve životných poistení podcenené a tak sa to snažia poistní agenti aspoň kozmeticky riešiť najrôznejšími pripoisteniami – hlavne, aby sa zmestili do klientovho želaného rozpočtu.

To, že takéto poistenie nemusí nič podstatné riešiť,však klientovi nepovedia. Pravdepodobne o tom dokonca ani samotní agenti nevedia.

Komu sa oplatí riešiť úrazové poistenie?

Úrazové poistenie má samozrejme stále svoj význam – netýka sa to však všetkých.

Keď pracujeme na Slovensku a máme dobre nastavené poistenie PN, tak môže byť úplne zbytočné riešiť pre nás úrazové poistenie. V konečnom dôsledku by sme zaň zaplatili viac, ako by sme z neho mohli získať.

Ak však pracujeme v zahraničí, alebo z nejakého dôvodu nemôžeme mať poistené PN, vtedy je tu možnosť, aby sme riešili úrazové poistenie – zvlášť ak pracujeme manuálne a je vyššia pravdepodobnosť úrazu.

Ako zrušiť starú poistnú zmluvu?

Čo ak máme starú poistnú zmluvu, ktorá je nevýhodná a chceme ju zrušiť? Ako môžeme čo najjednoduchšie postupovať v takomto prípade?

Stačí, ak napíšeme vlastnými slovami žiadosť o zrušenie zmluvy, uvedieme dôvod výpovede s vypovedaním zmluvy v zákonnej 6-týždňovej lehote a následne túto žiadosť odošleme na centrálu do konkrétnej poisťovne.

Profesionálny tip skúseného špecialistu:

Určite neodporúčam chodiť osobne na pobočku poisťovne kvôli zrušeniu zmluvy. V poisťovni pracujú ľudia, ktorí sa živia predajom nových zmlúv a je veľmi pravdepodobné, že by Vám mohli predať ďalší nezmysel, ktorý by ste chceli neskôr takisto zrušiť. Ľahko si môžete uzatvoriť poistenie online.

 

Poistenie smrti úrazom

Ak si chceme poistiť smrť, najlepším riešením je uzatvoriť si poistenie na AKÚKOĽVEK smrť. A hotovo. Vyriešené! Žiadne špecifické pripoistenia na úrazovú smrť.

Prečo?

Nevýhoda pripoistení na smrť

Pripomeňme si prečo riešime poistenie? Aby sme mali zabezpečené dostatočné krytie v prípade nejakej nepriaznivej udalosti.

Čo nám môže zabezpečiť takéto krytie lepšie:

  • Poistenie na akúkoľvek smrť, ktoré komplexne zahŕňa akúkoľvek smrť?
  • Alebo množstvo jednotlivých pripoistení, ktoré poisťujú len zvolené riziká?

Aj vám sa zdá, že riešenie poistenia čiastočne vo forme pripoistení, je ako hrať ruletu a všetko vsadiť na pár konkrétnych čísel? Namiesto obsadenia celej hracej plochy? A zvlášť, keď dané čísla „zabezpečíme“ len symbolicky nič neriešiacimi sumami?

Príklady z praxe a bežne nevýhodné poistné zmluvy s úrazovou smrťou:

Bohužiaľ sa bežne stretávam s poistnými zmluvami, kde nejaký „špecialista“ poistil klientovi úrazovú smrť a akákoľvek smrť je nastavená na minimum. U klienta to budí dojem, ako kvalitne je krytý a koľko toho má poisteného. No je to len marketing bez skutočne dostatočného krytia.

V minulosti som sa viackrát stretol so situáciami, keď nejaký špecialista nastavil klientovi jedno riziko rozložené do viacerých pripoistení. Budilo to dojem, že zmluva toho obsahuje veľa: konštantná smrť, klesajúca smrť, smrť následkom úrazu, smrť následkom autonehody. Často krát výška takýchto pripoistení nebola postačujúca a cenovo by to vyšlo na rovnaké peniaze, ako keby mal klient nastavenú akúkoľvek smrť na relevantné poistné sumy.

Takéto pripoistenie je veľmi lacné v porovnaní s akoukoľvek smrťou a môže sa použiť ako doplnok, ak má klient napríklad rizikové povolanie. Dôležité je však, aby mal klient krytú akúkoľvek smrť na dostatočnú výšku a aby to riešilo jeho životnú situáciu. Takéto doplnkové pripoistenie ponúkajú niektoré poisťovne ako benefiy zadarmo.

Načo platiť síce lacné poistenie, ktoré však v prípade potreby nič nerieši?!

Čo vieme kryť úrazovým poistením?

Ak aj napriek vyššie spomenutým dôvodom chceme za každú cenu riešiť úrazové poistenie, vieme si s ním pokryť nasledujúce udalosti.

Denné odškodné z úrazu – nazývané aj tzv. bolestné.

Denné odškodné z úrazu je denná dávka, ktorá sa klientovi vypláca počas liečebnej doby daného úrazu. Táto dávka je ohraničená výškou jeho príjmu.

Väčšina poisťovní neskúma príjem do výšky dennej dávky 10 Eur. Maximálne limity sú v poisťovniach do 20 Eur na deň bez skúmania príjmu – takýchto produktov je ale minimum.

Pre vyššie dávky musíme dokladovať, že na to máme adekvátny príjem.

Karenčná doba

Každý produkt má nastavenú určitú karenčnú dobu, koľko sa musí úraz minimálne liečiť.

Karenčné doby sú v závislosti od poisťovne štandardne nastavené od 5 do 15 dní, ale na trhu sú aj poisťovne, ktoré nemajú karenčnú dobu. Poistné plnenie sa potom vo väčšine prípadoch vypláca spätne od prvého dňa.

Dlhšie karenčné doby ako spomínaných 15 dní neodporúčam, pretože poisťovne ktoré takéto produkty majú, ich nemajú nastavené dobre - síce sú lacnejšie, no často krát sú oklieštené len na závažnejšie úrazy.

Čo pre nás znamená karenčná doba v praxi?

Ak by bolo napríklad denné odškodné nastavené od 7.dňa a úraz by sa liečil len 5 dní, v takom prípade nemá klient nárok na poistné plnenie.

Z praxe však vyplýva, že je väčšia pravdepodobnosť, že klientova zmluva nezahŕňa drobné úrazy ako pomliaždeniny, podvrtnutia, vyvrtnutia, ako to, že by klient nesplnil karenčnú dobu.

Poisťovne majú vo svojich poistných podmienkach v oceňovacích tabuľkách presne stanovené, aké typy úrazov plní a aký max. počet dní vypláca za konkrétny typ úrazu.

Medzi poisťovňami sú obrovské rozdiely čo sa týka oceňovacích tabuliek – niektoré poisťovne v nich majú produkty nastavené lepšie, iné zas slabšie.

Takisto sú poisťovne, ktoré sa daných tabuliek držia striktne a sú poisťovne, v ktorých vieme získať aj viac peňazí, pokiaľ vydokladujeme, že doba liečenia bola dlhšia.

Niektoré poisťovne ponúkajú aj tzv. dopredné poistné plnenie. Znamená to toľko, že po nahlásení poistnej udalosti a po jej vyšetrení, nám pošlú podľa tabuliek polovicu, prípadne niektoré poisťovne aj celé poistné plnenie.

Sú poisťovne, ktoré nemajú denné odškodné z úrazu, ale majú tzv. bolestné, ktoré je vo väčšine poisťovní nastavené ako slabšia alternatíva denného odškodného.

Nastavuje sa pri ňom poistná suma rádovo v tisíckach Eur – väčšinou býva táto suma ohraničená maximálnou sumou 10 000 Eur. Pri danom type úrazu poisťovňa vypláca percentuálne poistné plnenie podľa oceňovacích tabuliek a teda podľa závažnosti úrazu.

Na čo si dať pozor pri dennom odškodnom z úrazu!

Pozor si dajte na pripoistenia tzv. vážnych úrazov. Niektoré poisťovne majú úrazy rozdelené na akékoľvek, ale majú aj pripoistenia, ktoré kryjú len vážne úrazy. Na takéto produkty si treba dať pozor, pretože často kryjú len zadefinované diagnózy!

Ak má poisťovňa denné odškodné rozložené takým spôsobom, že jedno pripoistenie kryje len vážnejšie úrazy a druhé kryje drobnosti typu pomliaždeniny, vyvrtnutia, podvrtnutia – v takom prípade odporúčam pripoistiť si oba typy.

Pripoistenie hospitalizácie

Aj toto pripoistenie býva v dnešnej dobe nerentabilné a nejeden odborník ho vníma ako prežitok. Ak však chceme mať krytú hospitalizáciu, dá sa to pripoistiť.

Poisťovne toto pripoistenie riešia najčastejšie vo forme akejkoľvek hospitalizácie.

Sú však aj poisťovne, ktoré rozdeľujú hospitalizáciu na dve pripoistenia – na hospitalizáciu úrazom a hospitalizáciu chorobou. Ak už silou mocou chcete toto pripoistenie, kúpte si oba.

Nárok na získanie tohto poistného plnenia získa klient vo väčšine poisťovní vtedy, keď strávi v nemocnici aspoň jednu polnoc. Sú však aj poisťovne, ktoré vyžadujú na získanie plnenia, stráviť v nemocnici 3 noci.

Pozor na benefity vychádzajúce zo štatistík a z vypočítaných pravdepodobností!

Poisťovne často ponúkajú rôzne poistné benefity , ktoré na prvý pohľad vyzerajú celkom výhodne. Ponúkajú napríklad vyplácanie 2 násobného plnenia v prípade, ak ide o hospitalizáciu na jiske.

V prípade, ak by išlo o hospitalizáciu v zahraničí, ponúkajú aj niekoľko násobné plnenie dojednanej dávky.

Pre väčšinu ľudí sú to však nepodstatné informácie – poisťovne si veľmi dobre vedia spočítať pravdepodobnosť daných plnení a naschvál to prezentujú ako zaujímavé výhody, lebo vedia, že na tom zarobia.

Pripoistenie chirurgického zákroku.

Pripoistenie chirurgického zákroku patrí takisto medzi prežitky a v mnohých prípadoch nerentabilné pripoistenia.

Takéto pripoistenie vie kryť skoro všetky chirurgické zákroky – operácia, sadra, šitie, vyberanie mandlí a mnoho ďalších - vždy to však záleží od nastavení konkrétnej poisťovne, pretože medzi poisťovňami sú zase aj v tomto prípade veľké rozdiely.

Niektoré poisťovne majú presne definované chirurgické zákroky – takéto poistné produkty sú pochopiteľne výrazne lacnejšie, ale určite ich neodporúčame kupovať si ich. Opäť by išlo o hru rulety.

Rozdiely v poisťovniach ohľadom poistenia chirurgického zákroku:

Je veľa zákrokov, ktoré neplní žiadna poisťovňa. Napríklad histológiu neplní veľa poisťovní, len niektoré - ja osobne viem o jednej. Rovnako tiež cisársky rez,alebo gastroenterologické vyšetrenia.

Pozor si však treba dať na toto:

  • Niektoré poisťovne plnia len na základe stanovenej diagnózy.
  • Iné poisťovne plnia aj na základe vykonania zákroku.

Pripoistenie pre trvalé následky úrazom.

Toto je veľmi podstatné a dôležité pripoistenie. Nemali by sme pri tomto pripoistení zabudnúť na to, že medzi poisťovňami sú veľké rozdiely v tom, ako vyplácajú progresiu jednotlivé poisťovne .

Smutným faktom je to, že takmer 98% finančných poradcov nevie nastavovať kvalitné životné poistenie.

Pravdepodobnosť toho, že sa človeku stane naozaj závažný úraz, ktorý by z človeka spravil invalida, je výrazne nižšia, ako je to v prípade drobných úrazov. Preto je tento produkt veľmi lacný, na rozdiel od poistenia drobných úrazov.

Najväčšie chyby poistných „špecialistov“ pri poistení trvalých následkov:

„Špecialisti“, ktorí sa pritom životnému poisteniu vôbec nerozumejú, veľakrát nastavujú toto poistenie na  veľmi nízke poistné sumy. Najčastejšie sa pri takýchto zmluvách stretávam so sumami od 5 do 10 000 Eur.

Ako nastaviť poistnú sumu správne?

Avšak správne nastavená výška tohto poistenia, by mala byť nastavená aspoň na 4 až 5 násobok nášho ročného príjmu s progresívnym plnením.

Pretože naozaj nie je jedno, či máme poistné plnenie na 20, 30 alebo 40 000 Eur, aj keď štatistiky hovoria, že takýchto úrazov je málo – preto sú lacné, no nie je jedno či príde v prípade vážnejšieho úrazu klientovi  12 000 Eur, alebo 40 000 Eur. Alebo v prípade najzávažnejších úrazov 100 000 alebo 300 000 eur.

Poistná suma by mala byť nastavená tak, aby už aj pri 30 – 40% poškodení, bola vyplatená aspoň hypotéka, prípadne jej väčšia časť. 

Keby sa nedajbože poistenému človeku stal nejaký naozaj závažný úraz, z takéhoto poistenia by mal mať dostatok peňazí až do dôchodku, prípadne do konca života.

Takto poistený človek by mal kde bývať, bolo by postarané o jeho rodinu, liečbu, či prípadne prerábacie práce bývania na bezbariérový prístup a rôzne zdravotné pomôcky.

Nemusel by popri takejto už samo o sebe veľmi závažnej situácii ešte riešiť nedostatok financií, len kvôli tomu, že mu nejaký amatér nastavil poistenie trvalých následkov 4x nižšie, aby mu ušetril pár Eur na mesačnej platbe.

Ako postupovať pri poistení trvalých následkov pre deti?

Deti by sme mali poisťovať na také isté poistné sumy, ako samotných rodičov, alebo pokojne aj vyššie.

Osobný tip od finančného špecialistu ohľadom poistenia detí:

Veľmi dlho osobne „bojujem“ s poisťovňami, aby zvýšili limity pre deti. Rozumné poisťovne tak učinili, ale stále sú poisťovne, ktoré majú ohraničené trvalé následky pre deti na 14 až 20 000 Eur.

Čo je úplne nezmyslené – veď ak sa nebodaj dieťaťu stane vážny úraz, ovplyvní ho to na celý život. Zároveň ho to z určitého uhlu pohľadu ovplyvní výrazne viac, ako dospelého človeka, ktorý si dnes uzatvára poistenie.

Bežne nastavujem deťom trvalé následky na 30 – 50 000 Eur, pri bonitnejších klientoch často aj na vyššie sumy.

Je potrebné brať ohľad aj na spôsob vyplácania progresie. Preto tu treba poistné sumy výrazne navýšiť – no deťom ich často nenavýšite, pretože viaceré poisťovne majú maximálny limit nastavený na 20 000 Eur.

Rizikové skupiny

Poisťovne pri poistení samozrejme prihliadajú na povolanie a záujmové činnosti, ktorým sa venujeme. Štandardne je medzi poisťovňami množstvo rozdielov.

Rozdiely medzi poisťovňami:

  • Rôzne definované rizikové povolania.
  • Niektoré poisťovne vyžadujú nahlasovať vždy zmenu povolania, iné to nevyžadujú.
  • Potreba ohlasovať športy a profesionálne, alebo poloprofesionálne športovanie – profesionálni športovci si za poistenie logicky priplatia viac.
  • Rôzne typy športov vnímajú poisťovne inak – určité extrémne rizikové športy niektoré poisťovne akceptujú, ale iné nie.

Niektoré poisťovne majú len dve rizikové skupiny, no niektoré majú až 4 rizikové skupiny. Určitý typ povolania je v niektorých poisťovniach definovaný ako zvýšené riziko, v iných ho za riziko nepovažujú.

Pre pracovníkov, ktorí majú rizikové povolanie, môže byť často cenovo výhodnejšie poistenie v poisťovni, ktorá nerieši rizikové skupiny pri bežných pripoisteniach – ako je smrť, kritické choroby, invalidita – a rieši ich iba pri úrazovom poistení.

Vďaka tomu nemajú takíto pracovníci s rizikovým povolaním prirážky na všetky pripoistenia.

Často sa však stáva, že takáto poisťovňa je drahá a lacnejšie vychádza produkt, ktorý síce paušálne uplatňuje prirážku, ale celkovo je konkurencie schopnejší.

Preto, je potrebné robiť pravidelné prepočty a porovnávať poisťovne a ich produkty.

Praktický príklad z praxe finančného špecialistu ohľadom poistenia extrémnych športov:

Nedávno som mal vytvoriť poistenie pre potápača. 

Bola len jedna poisťovňa, ktorá mu dokázala poskytnúť také krytie, aké potreboval – bohužiaľ však chceli od neho absolvovanie lekárskej prehliadky. Kým však klient stihol danú prehliadku absolvovať, tak poisťovňa produkt zrušila a nahradila novým, v ktorom už bol tento klient nepoistiteľný.

Našťastie však iná poisťovňa, ktorá mala potápačov obmedzených a daného klienta kryť nechcela, medzitým zmenila svoj poistný produkt a nakoniec bol pre ňu tento klient akceptovateľný.

Na tomto príklade môžeme vidieť, aký živý je poistný trh a sledovať v ňom zmeny je náročné aj pre skúseného finančného odborníka.

To isté sa týka aj horolezcov, jaskyniarov a mnoho ďalších rizikových činností. 

Preto je dôležité, aby človek, ktorý predáva životné poistenie bol skutočným odborníkom s kvalitným analytickým myslením – aby dokázal odvádzať kvalitnú prácu.

Moja rada vychádzajúca z bohatých skúseností je, aby ste si nikdy nekupovali poistenie od človeka, ktorý predáva len jednu poisťovňu. Takýto človek nemôže mať reálny prehľad o všetkých dostupných možnostiach a preto nemôže byť skutočný odborník. Je skôr len predajcom jedného produktu, ktorý vám bude chcieť predať, takisto ako ho predal už množstvu ľudí pred vami, bez ohľadu na vašu individuálnu životnú situáciu.

Skupinové poistenia

Skupinové poistenia sú vhodné pre rôzne firmy, organizácie alebo školy – využívajú sa napríklad na poistenie deti v škole, dovolenku, výlet či zájazd väčšej skupiny ľudí.

Skupinové poistenie sa najčastejšie využíva napríklad vtedy, keď majiteľ stavebnej firmy chce poistiť svojich robotníkov na stavbe a takúto možnosť zaplatí svojim zamestnancom ako pracovný benefit.

Takéto skupinové poistenia sú lacnejšie ako individuálne poistenie, avšak ich nevýhodou môže byť nižšia variabilita a poistné udalosti sú limitované len na výkon pracovnej činnosti.

Výhodou skupinových poistení je to, že s dobrým účtovníkom si vieme takéto poistenie zahrnúť do nákladov.

Krátkodobé vs dlhodobé poistenie

Životné poistenie je potrebné nastavovať vždy minimálne do 65 roku klientovho života.

Tip od finančného špecialistu: časté praktiky poisťovákov, ako dostať od klientov viac peňazí:

Často sa stretávam s tým, že rôzni finanční „špecialisti“ nastavujú životné poistenie na 5 – 15 rokov. 

Je to zastaraná praktika, ktorou poisťovne svojich poistných agentov učia, že klient tak bude platiť menej a zároveň s týmto klientom urobia viac obchodov – poistia ho viac krát, vždy po uplynutí danej doby = to je však výhodné pre poisťovňu a daného agenta. Nie pre klienta.

Samozrejme, že ide o nekalú praktiku, pretože klientovi sa v čase môže zhoršiť zdravotný stav a následne bude nepoistiteľným. Zároveň sa mu tak výrazne zvýši cena poistného.

Nahlásenie poistnej udalosti

V prípade, že sa poistenému klientovi stane úraz, je potrebné, aby nahlásil poistnú udalosť svojej poisťovni. V lepších poisťovniach sa dá poistná udalosť nahlásiť aj online.

Štandardný postup je taký, že klient musí dať lekárovi tlačivá z poistenie na vyplnenie a tie potom s kópiami lekárskych správ zaslať do poisťovne.

Existujú aj poisťovne, kde stačí vyplniť tlačivo od poisťovne, bez nutnosti navštíviť lekára.

Ak náhodou takúto situáciu riešite, odporúčam Vám obrátiť sa na svojho poradcu.

Záver

Samostatné úrazové poistenia sú prežitkom  z minulosti. Pretože je efektívnejšie uzatvoriť si kvalitné rizikové poistenie, v ktorom sa dá dojednať aj úrazovka.

Dnes by samostatné úrazové poistenia, či produkty, v ktorých sú dojednané len úrazy už dávno vymreli  – podobne ako vymrelo kapitálové životné poistenie – avšak drží ich pri živote zvyk ľudía to,že poistní agenti tieto produkty, stále takto nastavujú.

Investičné poistenia takisto pomaly vymierajú, pretože čoraz viac klientov zisťuje, že sporiť cez poistku sa rovná zaručenej strate.

Avšak stále sú ľudia, ktorí tomu nechcú veriť.

Nedávno som jednej skupine klientov vysvetľoval, ako je možné, že si s investičným životným poistením nasporia o 100 000 Eur menej, ako keby investovali cez priame investovanie. Neverili mi.

Niektorým ľuďom fakty nestačia. V každom prípade im prajem všetko dobré a krásny dôchodok.

Opäť zdôrazňujem, že najdôležitejšie je správne nastavené životné poistenie.

Tip: poistite si online tiež:

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt