Prečo si šetriť cez druhý a tretí dôchodkový pilier

Dnes je módne tvrdiť, že dôchodku sa nedožijeme. Skutočne však s tým počítame a veríme tomu? Alebo ide len o určitý obranný mechanizmus ako si sami pred sebou ospravedlňujeme ľahkovážnosť a nezodpovedné nezamýšľanie sa nad budúcnosťou?

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 04.09.2019
Posledná aktualizácia: 01.08.2022

facebook
Prečo si šetriť cez druhý a tretí dôchodkový pilier

Čakať na dôchodok až do dôchodku?

Dnes je módne tvrdiť, že dôchodku sa nedožijeme. Skutočne však s tým počítame a veríme tomu? Alebo ide len o určitý obranný mechanizmus ako si sami pred sebou ospravedlňujeme ľahkovážnosť a nezodpovedné nezamýšľanie sa nad budúcnosťou?

Najmä pre mnohých mladých ľudí je dôchodok tá posledná vec, na ktorú by mysleli, nieto sa naň pripravovali.

Ak si stále myslíme, že je niekto povinný sa o nás postarať, môže sa nám dosť ľahko stať, že zažijeme nemilé prekvapenie.

Zvlášť, ak si ani poriadne neuvedomujeme ako funguje dôchodkový systém na Slovensku.

Vedeli ste, že platením povinného dôchodkového poistenia len do prvého piliera si vôbec na svoj dôchodok v podstate nesporíte? Pretože na Slovensku funguje solidárny dôchodkový systém – peniaze sporiteľov sa na dôchodok nesporia, ale vyplácajú sa terajším dôchodcom.

Tip: Poznáte výhody a nevýhody ETF fondov a prečo patria medzi ideálny dlhodobý investičný nástroj (aj pre sporenie na dôchodok)?

Čo je to dôchodok a ako funguje dôchodkový systém na Slovensku?

Dôchodok alebo penzia je dávka vyplácaná sociálnou poisťovňou ako príjem pre dôchodcu – človeka v dôchodkovom veku, ktorý už neprodukuje pracovný príjem.

Dôchodok sa poskytuje zo starobného poistenia tým ľuďom, ktorí majú naň nárok splnením podmienok (min 15 rokov dôchodkového poistenia, dosiahnutie dôchodkového veku...).

Dôchodkové poistenie sa člení  na starobné a invalidné poistenie.

Dôchodkový systém troch pilierov

Na Slovensku je dôchodkový systém rozdelený do troch pilierov:

 • Prvý pilier.
 • Druhý pilier.
 • Tretí pilier.

Tento systém vychádza z presvedčenia, že je lepšie, ak ľudia nie sú závislí len na jednom zdroji dôchodkového príjmu. Preto je možné rozdeliť svoje dôchodkové poistenie do 3.pilierov a následne poberať dôchodok z troch rôznych zdrojov.

Systém troch pilierov vznikol najmä preto, lebo je stále čoraz väčší počet dôchodcov a menej pracujúcich ľudí v produktívnom veku. Z toho vyplýva, že postupne nebude mať kto zarábať na vyplácanie dôchodku pre každého v dôchodkovom veku.

Skutočný počet pracujúcich ľudí a ľudí poberajúcich dôchodok.

Podľa čísel zo sociálnej poisťovne a podľa Slovenského štatistického úradu už dnes pracujú na jedného dôchodcu iba cca dvaja ľudia.

Zároveň je podľa demografického vývoja zrejmé, že počet pracujúcich bude ubúdať a dôchodcov pribúdať.

A to je najväčší problém – zvlášť ak sa spoliehame len na dôchodok z jedného zdroja.

Prvý dôchodkový pilier

Prvý pilier predstavuje povinné dôchodkové poistenie a spravuje ho Sociálna poisťovňa. Na starobné poistenie sa odvádza z našej hrubej mzdy 18% zo mzdy.

Prvý pilier funguje solidárnym spôsobom – naše vložené peniaze sa v sociálnej poisťovni nijako nezhodnocujú. Priebežne sa hneď vyplácajú ako dôchodky dnešným dôchodcom. Vložené peniaze však majú vplyv na výšku nášho budúceho dôchodku.

Nám by mal byť vyplácaný dôchodok zas z dôchodkového poistenia ľudí, ktorí budú v produktívnom veku pracovať počas nášho dôchodku. A takýchto pracujúcich ľudí má byť podľa demografického vývoja stále menej a menej. Pretože bude viac dôchodcov ako pracujúcich.

Práve preto je systém len jedného piliera dlhodobo neudržateľný, najmä keď sa neustále zvyšuje počet dôchodcov.

Výška dôchodku z prvého piliera.

Výška dôchodku získavaného z prvého piliera závisí od troch faktorov:

 • Počet odpracovaných rokov.
 • Výška oficiálneho pracovného príjmu.
 • Aktuálna dôchodková hodnota – tá je závislá od vývoja ekonomiky a najmä od zásahov štátu.

Nevýhody 1.piliera:

 • Závislosť na počte budúcich pracujúcich ľudí.
 • Solidarita na jednej strane síce pomáha ľuďom s nižším dôchodkom, na druhej strane znevýhodňuje ľudí s vysokým platom - plat trojnásobne vyšší ako priemerná mzda nemá viac vplyv na výšku dôchodku.

Sporenie si na dôchodok len s pomocou 1.piliera má hlavne jednu veľkú nevýhodu:

Ostáva nám s ním iba dúfať, že v sociálnej poisťovni  bude v čase nášho dôchodku dosť peňazí aj na náš dôchodok. A to je stále menej pravdepodobné – kvôli zvyšujúcemu sa počtu dôchodcov a ubúdajúcemu počtu pracujúcich ľudí.

Výpočet dôchodku v 1.pilieri.

Výpočet dôchodku v prvom pilieri vôbec nie je jednoduchý. Pre jeho presnú hodnotu môže byť lepšie poradiť sa s odborníkom. Ak si chceme aspoň orientačne sami vypočítať náš potenciálny dôchodok môžeme to skúsiť nasledovne:

Na výpočet dôchodku sa používa rovnica:

Rovnica pre výpočet dôchodku v prvom pilieri.

Suma Dôchodku (SD) = POMB x ODP x ADH

 • SD: suma starobného dôchodku.
 • POMB: priemerný osobný mzdový bod –zjednodušene povedané ide o koeficient vyjadrujúci, či sme prispievali sumou na úrovni priemeru – a teda či si zaslúžime priemerný dôchodok. Alebo nižší či vyšší.
 • ODP: obdobie dôchodkového poistenia – počet odpracovaných rokov.
 • ADH: aktuálna dôchodková hodnota - v roku 2019 je ADH 12,6657 Eur.

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) sa počíta pomerne komplikovane ako aritmetický priemer osobných mzdových bodov a najlepšie je naň použiť nejakú aplikáciu či online kalkulačku:

Vzorec pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu POMB.

POMB = [OMB(1) +OMB(2)+...OMB(n)/n]

 • OMB: Osobný mzdový bod, je číslo, ktoré určuje „zásluhy“ podľa výšky zaplatených odvodov. Počíta sa ako podiel osobného a všeobecného vymeriavacieho základu. Príklad – ak bol v danom roku plat poistenca vo výške priemernej mzdy, jeho OMB sa rovná 1. Ak bol plat vo výške cca 80% priemernej mzdy, OMB sa rovná 0,80. Ak bol plat vo výške 140% priemernej mzdy, OMB = 1,40. 
 • N: počet odpracovaných tokov

Ako môžeme vidieť, nie je dôležité koľko peňazí sme odviedli do sociálnej poisťovne. Dôležité je to, z akej sumy sa tieto odvody vypočítavali (teda výška nášho platu a výška priemernej mzdy na Slovensku).

Solidarita v dôchodkovom systéme upravuje výšku POMB.

Navyše sa upravuje výška POMB tak, aby sa prinášala do dôchodkového systému solidarita:

Hodnota nad 3 sa ignoruje, z hodnoty POMB vo výške medzi 1,25 až 3 sa berie určité percento hodnoty podľa roku – presné hodnoty nájdeme tu. A ak POMB dosiahol hodnotu menej ako 1, jeho hodnota sa zvyšuje o 20% z rozdielu (presné hodnoty nájdeme v odkaze vyššie), ktorý chýbal do dosiahnutia hodnoty 1 (ak bol POMB 0,70 tak sa pridá 20% z hodnoty 1 – 0,70 = 0,30 .

Z výpočtov je asi každému jasné, že môže byť lepšie, nechať si tento výpočet prepočítať radšej odborníkom. Ak chceme mať istotu, že sme si náš predpokladaný dôchodok vypočítali správne – aj keď ani takto vypočítaná hodnota nemusí vôbec odrážať realitu – ak nebude mať štát na danú sumu peniaze, je jedno aká suma nám vyjde - štát si jednoducho upraví koeficient pre výpočet POMB.

Druhý dôchodkový pilier

Druhý pilier predstavuje sporenie na dôchodok na osobnom dôchodkovom účte, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS): Aegon, Allianz, Axa, NN, VÚB Generali a d.s.s. Poštovej banky

Tip: Viete čo je akceptačný list, ktorý potrebujete k zmene DSS?

Tieto správcovské spoločnosti s vloženými peniazmi investujú na finančných trhoch a snažia sa ich čo najefektívnejšie alebo relatívne najbezpečnejšie zhodnocovať. Sami si môžeme nastaviť, či chceme vložiť naše peniaze do garantovaných, alebo negarantovaných fondov – o ktorých si ešte povieme.

Pre mladých ľudí sú najrozumnejšou voľbou indexové fondy. Starším ľuďom sa po 50tke automaticky peniaze presúvajú do konzervatívnejších fondov.

Druhý pilier sa tiež nazýva aj starobné dôchodkové sporenie (SDS). Vstup do druhého piliera je dobrovoľný pre osoby mladšie ako 35 rokov – po vstúpení sa stáva druhý pilier povinným, rovnako ako prvý pilier.

Založením druhého piliera neplatíme vôbec nič navyše.

Príspevky do druhého piliera sa sťahujú z povinných odvodov – takže náš rozpočet vôbec nijako neovplyvnia.

Účasťou v druhom pilieri sa rozdelí odvádzaná suma z našich povinných odvodov v takomto pomere: z celkových 18% sumy určenej na starobný dôchodok sa 4,75% presunie do dôchodkového sporenia v druhom pilieri a zvyšných 13,25% sa presunie do prvého piliera.

Suma odvádzaná do druhého piliera sa každým rokom zvyšuje o 0,25% až pokiaľ dosiahne v roku 2024 hodnotu 6%

Možné sú aj dobrovoľné príspevky do druhého piliera – no kvôli zásahu štátu sa dnes príliš neoplatia, pretože sa na ne už nevzťahuje daňová výhoda.

Veľká výhoda druhého piliera okrem sporenia.

Výhodou tohto sporenia je, že peniaze na našom osobnom dôchodkovom účte sú na rozdiel od prvého piliera dedičné – v prípade smrti ich môžu dediť naši potomkovia, alebo osoba, ktorú si určíme pri podpise zmluvy.

Aké možnosti sporenia, investovania a najmä zhodnotenia ponúka druhý pilier?

V druhom pilieri si môžeme sami vybrať, akým spôsobom budú správcovské spoločnosti investovať s našimi peniazmi. Na výber máme dve možnosti:

Fondy v druhom pilieri.

 • Garantované fondy.
 • Negarantované fondy.

Garantované Fondy.

Garantované fondy sú štátne alebo podnikové dlhopisy. Dalo by sa povedať, že ich názov je pomerne zavádzajúci – pretože ľudia majú dojem, že garantované fondy dávajú záruku, že s nimi neprerobíme.

To ale nie je pravda.

Aj garantované fondy môžu mať stratu. Fungujú ako všetky fondy – pracujú, ich vývoj kolíše, rastú a aj klesajú. Garantujú len toľko, aby celkový výnos garantovaného fondu nebol záporný.

Zjednodušene povedané, garantujú nám toľko, že na našom účte by sme po celej dobe sporenia nemali mať menej peňazí, ako sme tam vložili. Ak áno – čo je ale nepravdepodobné - správcovská spoločnosť by nám musela doplatiť rozdiel a vyrovnať stratu.

Garantované fondy ale nezapočítavajú infláciu.

Keďže však garantované fondy nezapočítavajú infláciu, aj keby sme mali na našom účte po celej dobe sporenia sumu rovnakú ako sme tam vložili, ich hodnota by bola nižšia o infláciu (o toľko percent by sme si za ne mohli kúpiť menej ako dnes).

Napr. za posledných 10 rokov stúpla inflácia na úroveň 25%.

Niekto by tak mohol povedať, že garantované fondy nám teda garantujú jedine stratu – aj keď aspoň so istotou návratnosti vložených peňazí, znížených o infláciu.

Síce je to teda pre niekoho zaujímavá a relatívne bezpečná možnosť, má však veľkú nevýhodu – zhodnotenie v garantovaných fondoch často neprekročí ani výšku inflácie: zhodnotenie garantovaných fondov býva cca od 0,82% - 3,09%).

Bezpečnosť garantovaných fondov?

Z pohľadu výnosu mnohí odborníci jednoznačne odporúčajú negarantované indexové fondy.

Indexové fondy sú nástrojom, ktorý sa používa na dlhodobé investovanie. Nastavajú sa na dlhý investičný horizont, v ktorom sa riziko výrazne znižuje a zároveň poskytujú oveľa vyššie výnosy.

Dlhopisové garantované fondy sú nástrojom, ktorý sa používa na oveľa kratší investičný horizont – a práve preto nie sú vhodné na investovanie na dôchodok.

Výhody negarantovaných indexových fondov:

 • Nízke poplatky.
 • Uchovanie hodnoty peňazí.
 • Relatívne vysoká pravdepodobnosť pre výhodné výnosy.

Negarantované fondy.

Negarantované fondy sa delia na zmiešané, akciové a indexové. Predstavujú síce možno vyššie riziko, avšak pri dlhodobom investovaní sa toto riziko čiastočne znižuje.

Najväčší výnos ponúkajú indexové fondy – ich zhodnotenie býva v priemere cca od 7% - 12% p.a – presný výnos sa nedá predvídať, nakoľko ho ovplyvňuje množstvo faktorov.

Príklad výnosu sporenia v druhom pilieri:

Pozrime sa na názorný príklad.

Počítajme s nasledujúcimi údajmi:

40 rokov sporenia v druhom pilieri s platom 1000 Eur od roku 2024 (vtedy dosiahne pomer nášho príspevku do druhého piliera 6%):

Investovanie do negarantovaných indexových fondov:

Mesačný príspevok do druhého piliera by bol 6% z 1000 Eur = 60 Eur. Priemerný výnos z negarantovaných indexových fondov je 7% p.a. (p.a znamená ročne).

Za 40 rokov sporenia by sme mohli z našej nasporenej sumy 28 800 Eur (60x12x40) zhodnotiť svoje peniaze na konečnú sumu 158 000 Eur.

Investovanie do garantovaných dlhopisových fondov:

Mesačný príspevok by bol takisto 60 Eur. Priemerný výnos z garantovaných dlhopisových fondov je cca 2% p.a. (ročne).

Za 40 rokov sporenia by sme mohli z našej nasporenej sumy 28 800 Eur (60x12x40) zhodnotiť svoje peniaze na konečnú sumu 44 139 Eur.

Rozdiel medzi garantovanými a negarantovanými fondmi nám teda môže spôsobiť až 113 861 Eur. Do úvahy sa však neberie výška inflácie a každá zo spomínaných hodnôt môže byť teda v čase výrazne nižšia (pri priemernej inflácii 3% môže byť rozdiel až 60% z nasporenej sumy).

Výška dôchodku z druhého piliera.

Výšku dôchodku získavaného z 2.piliera ovplyvňujú tieto faktory:

 • Zásahy štátu – štát najviac ovplyvňuje druhý pilier svojimi zmenami napr. výšky príspevkov.
 • Výška príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
 • Dĺžka sporenia.
 • Vek odchodu do dôchodku a priemerná očakávaná doba dožitia.
 • Miera zhodnotenia dôchodkových úspor – to ovplyvňuje vývoj na akciových trhoch.
 • Zvolený spôsob poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Ako sa vypláca dôchodok z druhého piliera?

Dôchodok z druhého piliera sa vypláca viacerými spôsobmi ako – starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, pozostalostné dôchodky alebo ako výnosy z investovania.

Pri starobnom dôchodku si môžeme vybrať ako a v akej forme ho chceme poberať – vybrať si to môžeme pri podpisovaní zmluvy so životnou poisťovňou.

Tretí dôchodkový pilier (doplnkové dôchodkové sporenie)

Tretí pilier predstavuje dobrovoľnú formu sporenia na dôchodok a je známy aj ako doplnkové dôchodkové sporenie.

Tretí pilier nemusí byť výhodný pre každého – najmä kvôli vysokým poplatkom. Môže tak byť oveľa drahší ako iné formy dôchodkového sporenie prípadne ako individuálne investovanie. Určite je však výhodný pre tých ľudí, ktorým do tretieho piliera prispieva ich zamestnávateľ.

Tretí pilier má však zaujímavé výhody:

 • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa.
 • Zníženie daňového základu.
 • Dedičnosť.

Príspevky od zamestnávateľa do tretieho piliera.

Každý zamestnávateľ si sám určuje či bude prispievať svojim zamestnancom na tretí pilier a ak áno v akej miere a za akých podmienok. Zamestnávatelia sú pre takéto príspevky motivovaní aj možnosťou daňových výhod a náhrad mzdy. Navyše to predstavuje skvelý benefit pre zamestnancov.

Príklad príspevkov od zamestnávateľa na tretí pilier sú veľmi individuálne a závisia od kolektívnej zmluvy daného zamestnávateľa:

 • Zamestnávateľ môže zamestnancovi prispievať v nejakom pomere, ktorý si určujú v kolektívnej zmluve. Častý pomer býva napríklad 1:1 – to znamená, že sumu akou si zamestnanec sám prispeje do tretie piliera, tak rovnakou sumou mu prispeje aj zamestnávateľ. 
 • Zamestnávateľ môže prispievať svojim zamestnancom do tretieho piliera fixnými príspevkami, ktoré zvyknú byť podmienené príspevkom zamestnanca.

Využitie príspevkov od zamestnávateľov sa rozhodne odporúča.

Ak sme zamestnancami a náš zamestnávateľ nám ponúka pracovný benefit v podobe príspevkov do tretieho piliera, môže byť veľmi rozumné tento benefit využiť a začať si sporiť v treťom pilieri.

Má to aj tú výhodu, že pri napr. optimálnom vklade 15 Eur mesačne môžeme ročne ušetriť 34,20 Eur na daniach (vložených 180 Eur za rok si môžeme odpočítať z nášho daňového základu – to je zároveň aj maximálna odpočítateľná suma, preto je optimálny mesačný vklad 15 Eur).

Ak nám zamestnávateľ na tretí pilier prispieva, určite je dobré tento benefit využiť.

Na čo si dať pozor pri sporení v treťom pilieri.

Ak si sporíme na dôchodok aj cez tretí pilier, potrebujeme si tento pilier tiež správne nastaviť. V každom prípade by sme mohli vedieť to, že výber fondov v treťom pilieri je dobré robiť podľa toho, kde dané fondy investujú – a nie podľa názvu fondu.

Pretože viaceré fondy, ktoré majú v názve akciové, nie sú 100% akciové ale reálne sú zmiešané. To znamená, že investujú nielen do akcií ale aj do iných nástrojov – ako sú napríklad dlhopisy.

Nevýhody tretieho piliera.

 • Viazanosť finančných prostriedkov do dôchodkového veku.
 • Vysoká cena investovania v porovnaní s inými formami sporenia či investovania.
 • Zásahy štátu, dôraz na konzervatívne investovanie a teda menšia možnosť na lepšie výnosy.

Tretí pilier je vhodné využívať vtedy, ak nám náš zamestnávateľ prispieva na tretí pilier. V opačnom prípade môžu byť výhodnejšie iné formy sporenia na dôchodok či individuálneho investovania.

Tretí pilier je povinný pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce – vtedy im musia na tento pilier prispievať aj zamestnávatelia.

Zhrnutie

Dôchodok, staroba a smrť. To sú témy, na ktoré nezvykneme veľmi myslieť.

Pritom v niektorých spoločnostiach ľudia každý deň chvíľu myslia nielen na svoju starobu ale aj na smrť. Aj vďaka tomu sa potom dokážu sústrediť v živote na skutočne dôležité veci a postupne sa pripravovať nielen na starobu či dôchodok ale aj na smrť.

V našej civilizácii sú tieto veci skôr tabu. Ani naša spoločnosť nám ich nezvykne príliš pripomínať. Možno len vtedy, ak chce od nás vytiahnuť peniaze, prípadne nás ovplyvniť strachom.

Načo by nás niekto zbytočne vyrušoval – či už od starostí alebo zábavy. Nikoho príliš nezaujíma či sa tešíme alebo sa trápime. Hlavne keď za všetko poriadne platíme. No ak náhodou nezaplatíme, zrazu okamžite zažijeme dôrazný záujem.

Spoliehať sa preto len na to, že sa o nás nielen na dôchodku postará štát, alebo niekto iný nemusí byť práve najmúdrejšie.

Zvlášť, keď je z neustáleho vývoja vysoká pravdepodobnosť, že štát nebude mať v budúcnosti dosť prostriedkov na to, aby mohol všetkým ľuďom vyplácať dostatočný dôchodok.

Pripravujeme sa pre seba

Pripravovať sa teda na dôchodok a starobu nám môže veľmi pomôcť. Robíme to kvôli sebe. Kvôli nikomu inému.

Neberme teraz do úvahy demografický vývoj a pravdepodobnosť toho, že štát na dôchodky jednoducho nebude mať peniaze. Neberme do úvahy ani to, že „zodpovedné“ osoby, ktoré za to dnes zodpovedajú tu vtedy už nebudú.

Neberme do úvahy to, že politici majú iné starosti ako blaho ľudí, aj keď tvrdia opak – keby to tak aj bolo v čase nášho dôchodku tu už dnešní politici nebudú. A príliš nám nepomôže ak ich z niečoho budeme obviňovať.

Veď ak aj s pomocou všetkých troch pilierov len s ťažkosťami môžeme získať aspoň približne rovnaký dôchodok ako náš súčasný plat, stačilo by nám to, čo by sme dostali len z povinného prvého piliera?

Alebo si chceme stále radšej nahovárať, že dôchodku sa nedožijeme?

Je dôležité prevziať za seba zodpovednosť! Nedúfať, že niekto vyrieši niečo za nás.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt