Kvalita životného poistenia záleží od nastavenia

Aké riziká by mal mať človek v životnom poistení zahrnuté a ako by mali byť po správnosti nastavené poistné sumy, aby malo životné poistenie zmysel?

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 16.06.2018
Posledná aktualizácia: 08.04.2021

facebook
Kvalita životného poistenia záleží od nastavenia

Životné poistenie - ako na to?

Životné poistenie je kontroverznou témou. Mnoho ľudí nemá dobrú skúsenosť, pretože ich v minulosti oklamali v tom, že si prostredníctvom tohto produktu „našetria“ na dôstojný dôchodok. Touto témou sa však nebudeme zaoberať, pretože všetci vieme, že prostredníctvom poistky sa nesporí, je to poistný produkt, ktorý primárne slúži na krytie rizík.

Čo všetko poistiť v správne nastavenom životnom poistení a na aké sumy?

Poistkou si chránite vaše budúce príjmy, teda vašu schopnosť zarábať peniaze. Otázka však znie, aké riziká by mal mať človek v poistke zahrnuté a ako by mali byť po správnosti nastavené poistné sumy.

Poistenie týchto rizík by mala obsahovať každá kvalitná životná poistka:

Smrť, trvalé následky, invalidita, kritické choroby a PN. Toto sú riziká ktoré by mala obsahovať každá kvalitná poistná zmluva. Pokiaľ má klient vytvorené dostatočné rezervy, nechce do poistky platiť zbytočne veľa a je stotožnený s tým, že chce mať kryté len skutočne vážne riziká, pripoistenie PN môžeme pokojne vynechať. 

Už teda vieme, aké riziká by mala kvalitná poistná zmluva obsahovať. Teraz je však nesmierne dôležité správne nastavenie poistných súm.

Ako správne nastaviť sumy v životnej poistke?

Poďme sa pozrieť ako nastaviť poistné sumy:

Životné poistenie pre prípad SMRTI alebo úmrtia

Pri poistení pre prípad smrti a úmrtia postupujem takto:

Ročný až dvojročný príjem živiteľa, dlhy a pohrebné náklady. To je rovnica ktorej sa pridržiavam, avšak vždy pozerám na to, aký majetok klient vlastní, či má rodinu, deti, druhý pilier a tretí pilier, koľko má nasporené atď. Najčastejšie využívam pripoistenie klesajúcej smrti - to znamená, že poistná suma sa postupne znižuje, logicky záväzky by sa vám mali v čase znižovať a aktíva rásť. Je to lacnejší variant.

Poistenie pre TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZOM

Pri poistení trvalých následkov úrazom je veľmi dôležitý 4 - 5 ročný príjem klienta. Často sa stretávam s tým, že toto pripoistenie majú ľudia výrazne podpoistené. Ak sa budete pridržiavať tejto rovnice bude to v poriadku. Ak však potrebujete presnejší výpočet, je dobre držať sa údajov zo sociálnej poisťovne, to znamená aký invalidný dôchodok, respektíve v akej výške, by danému klientovi sociálna poisťovňa rentu vyplácala. 

Poistenie KRITICKÝCH CHORÔB

Medzi poistenie kritických chorôb patrí napríklad rakovina infarkt, transplantácia orgánov a všetky závažné civilizačné ochorenia. Podľa prieskumu sú náklady na liečbu kritickej choroby, len v prvom roku viac ako 12 000 eur. Štandardne tu nastavujem ročný až trojročný príjem klienta, pod sumu 12 000 eur skoro nikdy nejdem. To isté platí aj pri deťoch. Viac o tom ako nastaviť poistenie pre deti si prečítajte tu.

PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ a poistenie PN

V životnom poistení sa pri práceneschopnosti najčastejšie používa pripoistenie pracovnej neschopnosti od 15. a od 29. dňa. 

Ja využívam väčšinou vždy pripoistenie PN od 29-teho dňa, pretože keby ste boli ako zamestnanec 15 dní doma, vašu výplatu to skoro neovplyvní.    Horšie by to však bolo, keby ste ostali doma mesiac a viac. Tu sa ešte rozlišuje či poisťovňa plní spätne od prvého dňa, alebo až od spomínaného 29. dňa. Podľa toho je potom nastavená aj cenová politika. Poistenie PN nastavujem veľmi jednoducho. To, čo by klient nedostal na výplate, sa mu snažím vykryť v poistke.  S poistením ušlého zárobku je potom jeho mzda rovnaká, ako keď je klient zdravý a normálne pracuje.

Poistenie INVALIDITY

Väčšina životných poistení, s ktorými som sa doteraz stretol, pripoistenie invalidity neobsahovala. Zatiaľ čo trvalé následky vám kryjú len úraz, pripoistenie invalidity vám kryje aj chorobu

Myslíte si, že viac invalidných dôchodcov nepracuje z dôvodu choroby, alebo úrazu? U mladých ľudí je to úraz, u ľudí po štyridsiatke je to práve choroba, takýchto ľudí je prirodzene viac.

Ako správne nastaviť poistenie invalidity? 

Rozlišujeme invaliditu od 40%, čiže čiastočný invalidný dôchodok a invaliditu od 70%, čiže plný invalidný dôchodok. Sú poisťovne, ktoré pri poistení čiastočnej invalidity berú do úvahy už aj úplnú invaliditu a sú poisťovne, ktoré tieto riziká rozlišujú zvlášť, vtedy treba pripoistiť obe. Odporúčam si v zmluve vždy dojednať invaliditu už od 40%.

Čiastočný invalidný dôchodok,  Je najlepšie nastaviť formou jednorázovej výplaty určitej sumy. Preferujem vyššie sumy s klesajúcou poistnou sumou. Pri čiastočnom invalidnom dôchodku sa pozerám rovnako na klientove záväzky, majetok ktorý vlastní, úspory, rodinný stav a podobne. Dnes sú produkty veľmi variabilné, toto riziko si viete skombinovať so smrťou, vyjde vás to lacnejšie.

Invalidný dôchodok, ako takáto situácia ovplyvni klienta po finančnej stránke?

Poistná suma musí byť nastavená v takej výške, aby klient dokázal normálne fungovať. To znamená, že pokiaľ sa mu zníži príjem, uživiť rodinu, splácať svoje záväzky, mať dostatok prostriedkov na to, aby sa aspoň po finančnej stránke dokázal s celou touto situáciou vysporiadať. My zdraví ľudia si nevieme predstaviť,čo takáto negatívna životná udalosť urobí s človekom po psychickej stránke, nie to ešte, aby musel riešiť, z čoho má splácať hypotéku, ako sa postarať o rodinu, keď práve v takejto ťažkej životnej situácii potrebuje človek pomoc od ostatných.

Mnoho krát počúvam argumenty od rôznych sprostredkovateľov, že pripoistenie invalidity je drahé. Otázka však znie, či nie je drahší risk, že toto pripoistenie vo svojej poistke zahnuté nemám. Široké portfólio produktov a hlavne ich dostatočná znalosť finančnému poradcovi umožňuje nastaviť životné poistenie tak, aby  bolo cenovo dostupné pre každého. 

Invalidný dôchodok s mesačnou dávkou alebo s jednorázovou?

Invalidita: jedna z možností je nastavovať mesačnú dávku - a sám som ju aj zvykol v minulosti používať - s výnimkou klientov, ktorým chýbalo pár rokov do dôchodku. Tým som odporúčal jednorázovú výplatu, takto by získali vyššie plnenie. 

Dnes však preferujem jednorázovú dávku. Klient má peniaze hneď a môže ich použiť na to čo potrebuje, či už je to splatenie hypotéky, rekonštrukciu bývania na bezbariérové, investovať peniaze a poberať dividendy, kúpa bytu, alebo čokoľvek iné, peniaze sa vždy zídu. 

Tip: Pozrite si návod a jednoduchého sprievodcu o investíciách do ETF fondov.

Už teda vieme, že nastaviť klientovi adekvátnu poistnú sumu je veľmi individuálne, tieto sumy sa však rádovo hýbu v desiatkach tisícoch eur. Poistiť toto riziko na pár tisíc eur určite nepostačuje. Ak však chcete presný výpočet koľko peňazí by takémuto človeku chýbalo, vieme to vypočítať na základe údajov zo sociálnej poisťovne.

Suma invalidného dôchodku = Priemerný osobný mzdový bod x Obdobie dôchodkového poistenia x Aktuálna dôchodková hodnota

Suma invalidného dôchodku = POMB x ODP x ADH

POMB = Priemerný osobný mzdový bod.
ODP = Obdobie dôchodkového poistenia (súčet tohto obdobia).
ADH = Aktuálna dôchodková hodnota.

Príklad plného invalidného dôchodku zo životného poistenia:

Ako správne vykryť živiteľa rodiny som písal v tomto článku:

 https://www.tomasmaga.sk/poistenie/clanok/viete-ako-si-spravne-nastavit-zivotne-poistenie

 

Ak by som mal klientovi odporučiť len jedno riziko, ktoré by si mal vybrať, určite by to bolo pripoistenie invalidity.

Odškodné z úrazu, hospitalizácia, chirurgický zákrok a ďalšie v nastavení životného poistenia?

Pripoistenia ako denné odškodné z úrazu, hospitalizácia, chirurgický zákrok a podobne, dnes považujem za prežitok. Sú to drahé a mnoho krát pre klienta nerentabilné pripoistenia. Ak niektoré z týchto pripoistení chcete, nebránim vám, treba si však uvedomiť, že pár stovák ktoré dostanete v prípade menšieho úrazu, vás nespasí a v prípade takejto udalosti, to váš príjem nijako neovplyvní, pokiaľ máte dojednanú PN. Ak sa však stane niečo vážne a vo vašej zmluve nebude dojednaná napríklad invalidita, trvalé následky, kritické choroby, môžete sa dostať do nezávideniahodnej situácie.

Prajem vám pevné zdravie a veľa šťastia, aby ste poistku nemuseli nikdy využiť. Treba si však uvedomiť, že životné poistenie je veľmi dôležitá súčasť každého kvalitne nastaveného portfólia a ľudia, ktorí pristupujú k svojmu životu a svojej rodine zodpovedne, si poistku určite kúpia!

Pozrime sa na najzákladnejšie možnosti, s ktorými môžeme poistenie riešiť:

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt