Všetko o havarijnom poistení: Kto ho nepotrebuje, kedy je povinné a ako ho vybaviť?

Pre koho sa oplatí havarijné poistenie, koľko stojí, porovnanie cien a ako ho vybaviť? Pozrite si všetko čo potrebujete vedieť o havarijnom poistení v tomto článku.

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 15.04.2021
Posledná aktualizácia: 15.04.2021

facebook
Všetko o havarijnom poistení: Kto ho nepotrebuje, kedy je povinné a ako ho vybaviť?

Havarijné poistenie. Áno, alebo Nie?

Vybaviť si havarijné poistenie alebo nevybaviť? Táto dilema trápi mnohých motoristov. Preto vám v nasledujúcich riadkoch zhrnieme všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali o havarijnom poistení vedieť.

Majiteľ auta s pridelenou štátnou poznávacou značkou má podľa zákona povinnosť zabezpečiť povinné zmluvné poistenie. V prípade havarijného poistenia to už povinnosťou nie je.

Tip: Potrebujete vyriešiť a poistiť PZP? Prečítajte si všetko čo potrebujete vedieť o povinnom zmluvnom poistení auta.

 

Čo je havarijné poistenie auta?

Havarijné poistenie, ktoré sa nazýva aj kasko, sa dotýka škôd, ktoré ste si spôsobili sami alebo ich zapríčinil neznámy vinník. Ide napríklad o škody spôsobené haváriou, odcudzením, živelnými pohromami, stretom so zverou či vandalizmom (to môže zahŕňať škrabance či poškodenie laku napríklad aj umývaním auta v autoumývačke).

Tip: Viete ako správne umyť svoje auto, aby ste predĺžili životnosť laku?

Tento typ poistenia je výhodný najmä pre majiteľov nových automobilov, prípadne starších luxusných a drahých vozidiel.

Čo všetko kryje havarijné poistenie?

krátkodobé havárijné poistenie

Hoci z názvu vyplýva, že sa bude krytie poistenia dotýkať dopravnej nehody, nie je to len o nej. To, na čo všetko sa bude poistenie vzťahovať, záleží od vášho výberu. 

Môžete si vybrať poistenie, ktoré kryje všetky poistiteľné riziká. To však nemusí byť výhodné pre každého. Vtedy je možné vybrať si len tie riziká, ktoré vášmu autu  skutočne hrozia.

Havarijné poistenie môže kryť:

 • haváriu

 • odcudzenie vozidla

 • živelné pohromy (záplavy, krúpy, úder blesku, lavínu a pod.)

 • vandalizmus

 • stret so zverou

 • pád predmetu na vozidlo

 • poistenie čelného aj ostatných okien na aute

Iné škodové udalosti

Okrem týchto položiek je možné podľa potreby pripoistiť aj ďalšie škodové udalosti. Možnosťou je navýšenie rozsahu a limitov základných asistenčných služieb, pripoistenie nadštandardnej výbavy, úrazu či batožiny. K havarijnej poistke je množstvo možných pripoistení.

Havarijné poistenie dokáže vyriešiť aj problémy s malými hlodavcami, ako sú kuny, lasice a podobne, ktoré sa rady vyhrievajú počas zimných dní v kapote auta. Priláka ich teplo motora a potom si pochutnávajú na hadiciach alebo izolácii káblov.

Havarijné poistenie so spoluúčasťou

Spoluúčasť na havarijnom poistení je zmluvou dohodnutá suma, ktorou sa poistenec následne podieľa na škodovej udalosti. Je to suma, o ktorú mu bude krátené poistné plnenie. Spoluúčasť sa môže dotýkať celej poistky alebo len niektorého z pripoistení. 

Už pri uzatvorení je preto dôležité dbať na výšku tejto spoluúčasti, aby ste neplatili zbytočne veľa. Dokonca pri niektorých menších škodových udalostiach sa môže stať, že vyčíslená škoda je menšia ako spoluúčasť. Vtedy nedochádza k poistnému plneniu, všetko si hradí poistenec.

Spoluúčasť môže byť vyjadrená nasledovne:

 • percentuálne - spoluúčasť tvorí vopred dohodnuté percento zo škody. Platí, že čím vyššia vzniknutá škoda, tým vyššia spoluúčasť

 • fixnou hodnotou - spoluúčasťou je presná suma, ktorou sa poistenec podieľa pri akejkoľvek poistnej udalosti, a to bez ohľadu na výšku škody

 • kombinovane - je vyjadrená fixnou sumou aj percentuálne, pričom pri škodovej udalosti sa uplatňuje vždy vyššia suma

Havarijné poistenie bez spoluúčasti

Poistenie auta

Havarijné poistenie je možné dojednať aj s nulovou spoluúčasťou. V praxi to znamená, že v prípade plnenia poistnej udalosti sa to poistenca nijako po finančnej stránke nedotkne. Hoci takéto poistenie vyzerá výhodne, treba počítať s vyššou ročnou sumou, ktorú za poistenie budete platiť.

Koľko stojí havarijné poistenie?

Cena havarijného poistenia je veľmi individuálna záležitosť a nevplýva na ňu len výber poisťovne. Odvíja sa od niekoľkých ďalších faktorov, predovšetkým od typu poisteného vozidla, veku a bydliska poistenca.

Dôležitú úlohu hrá napríklad objem motoru, výkon vozidla, aktuálna cena vozidla, typ paliva či dátum prvej registrácie. Pri vybavovaní poistenia sa v úvahu berie aj zabezpečenie auta, ako je alarm či vyhľadávacie zariadenie.

V praxi to znamená, že cena poistného rastie s cenou auta. Naopak je to s vekom vodiča - mladší, teda menej sk

Oplatí sa najlacnejšie poistenie?

Hoci sa najlacnejšie poistenie môže zdať ako najvýhodnejšie, nie je to vždy tak. Typickým príkladom je vyššia spoluúčasť, pri ktorej je poistné nižšie. To vás môže dobehnúť pri menších škodových udalostiach, kedy vám poisťovňa nič nezaplatí a musíte si všetko hradiť sami.

Ako si vybrať havarijné poistenie?

Aby sa vám investícia do havarijného poistenia čo najviac vyplatila, je dôležité si ho správne vybrať. Čo si teda všímať pri výbere?

Výška poistných limitov havarijného poistenia

Poistný limit je horná hranica, ktorú poisťovňa uhradí. Čokoľvek navyše si musí poistenec zaplatiť sám. Pri výbere preto radšej siahnite po poistke s vyšším limitom, ktorá sa vám pri nákladnejších opravách oplatí viac.

gap poistenie

Spoluúčasť na havarijnom poistení

Nemenej dôležité je všímať si spoluúčasť vybranej poistky. Tá výrazne ovplyvní ročný poistný poplatok. Zároveň sa od jej výšky odvíja aj to, koľko pri škodovej udalosti zaplatí poisťovňa a koľko poistník. 

Doplnkové pripoistenia pre havarijné poistenie

Spolu s havarijným poistením si môžete vybaviť aj potrebné doplnkové pripoistenia. Ich výber treba dôkladne zvážiť, lebo ich využijete len v určitých situáciách. Celkom praktické je napríklad poistenie skiel, batožiny či úrazové pripoistenie vodiča

Vo väčšine prípadov, ak si pripoistenia dohodnete spoločne s havarijným poistením alebo povinným zmluvným poistením, tak poisťovne poskytujú na tieto pripoistenia výhodnejšiu cenu.

Ako zrušiť havarijné poistenie a kedy poistenie zaniká?

Termín ukončenia poistnej zmluvy závisí od podmienok vybranej poisťovne. Niektoré akceptujú žiadosť hneď, takže k zrušeniu poistnej zmluvy dôjde v deň jej doručenia. Iné si určia vlastný dátum.

Ak sa vám končí poistné obdobie a chcete prejsť k inej poisťovni, musíte doručiť výpoveď najmenej 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia. Môžete tak urobiť osobne alebo písomne prostredníctvom pošty. 

Ukončiť havarijné poistenie formou výpovede môžete aj z iných dôvodov:

 • Zmena majiteľa auta - okrem žiadosti o zrušenie je potrebné doložiť aj kúpno-predajnú, príp. darovaciu zmluvu alebo kópiu technického preukazu

 • Krádež - poisťovne vyžadujú aj viaceré dokumenty, ako je napr. policajný protokol o krádeži vozidla

 • Zánik auta - potrebné doložiť aj potvrdenie o likvidácii vozidla

 • Vyradenie z evidencie vozidiel - stačí výpoveď a potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie

Kedy zaniká havarijné poistenie?

Nezabudnite, že havarijné poistenie zaniká pri výpovedi až ukončením poistného obdobia, nie vtedy, keď ho doručíte do poisťovne. Nová zmluva následne začína až prvým dňom od ukončenia pôvodnej. Premyslite si preto, kedy si vybaviť novú poistku, nech neplatíte zbytočne dvakrát za jednu službu.

Havarijné poistenie môže zaniknúť aj tak, že zmluvu ukončí samotná poisťovňa v prípade, že niekoľko mesiacov neplatíte poistné. Poistné za dané obdobie však aj napriek ukončeniu zmluvy musíte doplatiť.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Základným rozdielom medzi povinným zmluvným poistením a havarijným poistením je ich nevyhnutnosť. Bez povinného zmluvného poistenia nesmiete byť s vozidlom na ceste, bez havarijného poistenia môžete, no nemusí sa vám to vyplatiť.

Povinné zmluvné poistenie za vás hradí škody, ktoré ako vodič spôsobíte iným, a to nielen na majetku, ale aj na zdraví. 

Povinné zmluvné poistenie nehradí škody, ktoré ste spôsobili sebe. Preto sa vyplatí mať uzatvorené aj havarijné poistenie. To totiž nahrádza škody na vašom majetku bez ohľadu na to, kto ich spáchal.

Kedy je havarijné poistenie povinné?

Hoci vo všeobecnosti uzatvoriť havarijné poistenie nie je povinnosťou majiteľa vozidla, existujú prípady, kedy to tak je. Príkladom sú leasingové spoločnosti, ktoré majú havarijné poistenie ako podmienku pri vozidle na leasing alebo úver

Väčšinou je preto havarijné poistenie už zahrnuté v cene leasingu. Majiteľ si ho môže uzatvoriť aj sám prostredníctvom vybranej poisťovne.

Kedy sa oplatí uzatvoriť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie sa neoplatí uzatvoriť vtedy, ak viete, že vám nehrozí nehoda, vandalizmus, krúpy a podobné neovplyvniteľné udalosti. Keďže to ale nevieme predpovedať, dá sa vo všeobecnosti povedať, že havarijné poistenie sa oplatí pre väčšinu nových áut. 

Treba však dôkladne zvážiť pripoistenia a ďalšie detaily zmluvy. Nie každý vodič potrebuje všetko.

Okrem havárie oceníte havarijné poistenie aj vtedy, keď je páchateľ škody neznámy. Keď vodič, ktorý spôsobil škodu, nenechá na seba kontakt, nedostanete ani plnenie z PZP. 

Staršie vozidlá a havarijné poistenie

havarijné poistenie pre veterány

Vo všeobecnosti sa odporúča mať uzatvorené havarijné poistenie, možno len s výnimkou starších vozidiel s veľmi nízkou obstarávacou cenou. Pri nich býva pomerne vysoké poistné a je bežné, že sa dostanú do totálnej škody.

Vozidlá, ktoré majú viac ako desať rokov, mnohé poisťovne ani nechcú poistiť. Prípadne ich poistia za menej výhodných podmienok, ak majú špeciálne produkty určené pre staršie vozidlá.

Krátkodobé havarijné poistenie

Niektoré situácie si vyžadujú nezvyčajný prístup, napríklad v podobe poistenia auta, ktoré by ale netrvalo celý rok, lebo to je v danej situácii zbytočné. Vtedy je vhodným riešením krátkodobé havarijné poistenie. Kedy sa vám ho oplatí uzatvoriť?

Ak sa chystáte na niekoľko mesiacov do zahraničia a vaše auto ostane celú tú dobu doma v garáži. Keďže sa auto celý čas nebude používať, môžete vypovedať poistnú zmluvu a využiť len krátkodobé poistenie.

Krátkodobé havarijné poistenie oceníte aj vtedy, ak nemáte vlastné auto, ale používate napríklad vozidlo svojich rodičov. Rovnako aj v prípade, že cestujete na dovolenku do zahraničia autom. Poistku môžete uzatvoriť na dobu, počas ktorej budete v zahraničí. 

Čo je GAP poistenie?

GAP poistenie je poistením finančnej straty. V praxi to znamená, že v prípade totálnej škody na aute či jeho krádeži nedostanete od poisťovne zostatkovú alebo trhovú cenu vozidla, ale takú sumu, za akú ste ho kúpili u predajcu

Ide o samostatné základné poistenie, ktoré sa zvyčajne uzatvára ako doplnok k havarijnému poisteniu, od ktorého sa ale odlišuje. V prvom rad tým, že havarijné poistenie kryje riziko len do trhovej ceny vozidla. Pri GAP poistení neriešite ani vek vozidla, ani spoluúčasť. Jednoducho pri totálnej škode poisťovňa vyplatí pôvodnú cenu auta.

Odmedzenia GAP poistenia

Vo väčšine prípadov, poisťovne poskytujú GAP do obmedzeného veku vozidla, zvyčajne je to 3-5 rokov. Obmedzená je aj cena auta, no bez problémov poskytuje ochranu väčšine vozidiel.

GAP poistenie sa netýka vozidiel taxislužby, autoškoly, požičovne automobilov a pretekárskych áut. Tie sú z krytia automaticky vylúčené.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt