Najlacnejšie PZP online a porovnanie poistenia

Hľadáte najlacnejšie PZP online? Všetko čo potrebujete vedieť o PZP nájdete tu, čítajte viac.

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 08.04.2021
Posledná aktualizácia: 08.04.2021

facebook
Najlacnejšie PZP online a porovnanie poistenia

Čo je PZP a ako funguje?

PZP znamená povinné zmluvné poistenie - týka sa poistenia áut.

Ako napovedá jeho názov, toto poistenie je povinné a dané zákonom - uzavreté ho musí mať každý majiteľ evidovaného auta. 

PZP upravuje zákon 381/2001 Z. z. - Zákon o povinnom zmluvnom poistení, zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa §1 “tento zákon upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zriadenie Slovenskej kancelárie poisťovateľov”. 

Inak povedané, PZP je poistenie našej zodpovednosti, ak by sme náhodou niekomu inému spôsobili škodu na jeho aute alebo na zdraví našou jazdou.

Viete ktoré vozidlá musia mať uzatvorené PZP?

Poistenie auta a pzp

Podľa §2 spomínaného zákona o povinnom zmluvnom poistení sa rozumie pod pojmom motorové vozidlo toto:

“Motorovým vozidlom sa rozumie samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz”.

To znamená, že uzatvorené PZP musia mať všetky osobné aj nákladné autá, vrátane traktorov, motocyklov aj prívesných vozíkov, ktoré idú na cestu.

Chceli by ste ušetriť na PZP a nájsť najlacnejšie PZP na trhu? Vypočítajte si predbežnú výšku jeho ceny

Ako zistiť najvýhodnejšiu cenu pre PZP?

Výšku poistného dokážeme najrýchlejšie zistiť pomocou dostupných online porovnávačov

Pre výpočet poistného je potrebné vyplniť údaje o vozidle a o jeho vlastníkovi. Ak už je auto v policajnej databáze, pre jeho výpočet stačí zadať evidenčné číslo vozidla a jeho údaje sa zobrazia. Potom stačí vyplniť už iba informácie o vlastníkovi a dať vypočítať.

Online uzatvorenie PZP

Ak nechceme strácať čas, zbytočne chodiť do poisťovní a stretávať sa s rôznymi poisťovacími agentmi, môžeme využiť aj možnosť online uzatvorenia PZP. Po porovnaní výpočtov, ktoré nám zobrazí online porovnávač, si môžeme vybrať to, ktoré nám vyhovuje najviac.

Vypíšeme potrebné údaje, prečítame si návrh a potvrdíme, čo od nás poisťovňa žiada. Ďalšou výhodou PZP, ktoré sme uzatvorili online, je aj možnosť platby cez internetbanking. Vyhneme sa tak návšteve poisťovne či pošty.

Na čo si dať pri uzatváraní PZP pozor?

Veľmi dôležitá a základná vedomosť, ktorá by nám nemala chýbať je, že do auta by sme nemali sadať skôr, ako v prvý deň platnosti poistnej zmluvy. Ak tak nespravíme, hrozí nám pokuta až do výšky 3320 €. 

Konkurenčné výhody

Pri výbere najideálnejšieho poistenia je dobré brať do úvahy aj ponúkané doplnkové a asistenčné služby. Každá poisťovňa k ním má trochu iný prístup.

Zatiaľ čo jedna poisťovňa nám môže ponúknuť nonstop asistenčnú službu, kde sa stretneme s veľmi milým ústretovým prístupom a rýchlym návrhom riešenia problému, v inej poisťovni sa o asistenčných službách zmieniť ani nemusia.

Asistenčné služby pre PZP 

Asistenčné služby môžu podľa aktuálnych ponúk poisťovní obsahovať odtiahnutie vozidla do najbližšie servisu, prípadne na akékoľvek miesto v rámci republiky, naštartovanie prostredníctvom káblov či preplatenie defektu.

Prémiovejšie asistenčné služby môžu obsahovať zabezpečenie náhradného vozidla, prípadne ubytovania počas obdobia, kým je vozidlo nepojazdné.

PZP

Doplnkové služby vo forme pripoistenia - prírodný živel, stret so zverou, čelné sklo, úrazy posádky

Benefitom môžu byť aj iné doplnkové služby. V niektorých poisťovniach môžu vystupovať ako benefit v rámci poistenia, v iných poisťovniach už ako forma pripoistenia. Medzi tieto doplnky patrí krytie škody spôsobenej živlom alebo zverou.

Doplnkové pripoistenie tohto typu je pomerne dosť vyhľadávané, pretože poistná udalosť so zverou môže nastať veľmi ľahko aj u skúseného vodiča. 

Pri vzniku takejto poistnej udalosti je nevyhnutné privolať aj políciu. Keď je polícia privolaná, zrážka zveri sa klasifikuje ako škodová udalosť. Pokiaľ by sme to však nenahlásili, ide o priestupok.

Rovnako, ako sa dá porovnať výška sumy PZP vo viacerých poisťovniach, existujú aj online porovnávače, kde môžeme vidieť koľko by nás pripoistenie vyšlo - a samozrejme - môžeme hneď online uzatvoriť zmluvu. Postup pripoistenia je podobný tomu pri PZP.

V prípade poškodenia čelného skla, kedy by sme sa domáhali plnenia poistnej udalosti, je nutné splniť isté podmienky. Nevyhnutné by bolo mať aj vinníka, kvôli ktorému sa škoda spôsobila. 

Teda ak spod vozidla idúceho pred nami vyletel kamienok a poškodil nám čelné sklo, museli by sme ho zastaviť, oboznámiť a spísať poistnú udalosť. Povinnosť mať vinníka odpadáva v prípade, keď si samostatne pripoistíme čelné sklo. 

Mnoho ľudí využíva tiež - hlavne počas letných mesiacov - cestovné poistenie. Toto poistenie nás dokáže “ochrániť” od nepredvídaných udalostí a škôd, ktoré sa nám na cestách môžu stať. Ak by sa nám niečo počas cesty na dovolenku stalo, máme istotu, že škody nám poisťovňa bude dodatočne hradiť.

Ako zistím či mám zaplatené PZP?

Medzi každodennými povinnosťami sa nám môže stať, že si nevšimneme alebo nezapamätáme dátumy splatnosti nášho PZP. 

Pre prípad, kedy nemáme nastavený napríklad trvalý príkaz  (čo je najlepší spôsob riešenia, pretože nám táto povinnosť odpadá a nemusíme na ňu myslieť) existuje možnosť overiť to online, prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov. 

Na ich stránke je nutné vyplniť požadované informácie, potvrdiť a dostaneme odpoveď. Samozrejme si informáciu o zaplatení môžeme overiť aj priamo v našej poisťovni.

Ako sa vyhnúť výberu nesprávneho poistenia?

Kasko a PZP

Mnoho ľudí vníma PZP iba ako niečo otravné a zbytočné. Ak sa uspokojíme s prvou najlacnejšou ponukou, splníme si síce zákonnú povinnosť, ale nemusí to byť pre nás tým najvhodnejším riešením.

Výber najlacnejšej ponuky v mnohých prípadoch nie je najideálnejšie riešenie. Musíme si uvedomiť, že keby sa nám stalo, že niekomu spôsobíme škodu, budeme vďační za akúkoľvek pomoc, hradenie škody či milé jednanie.

Výber PZP samozrejme záleží aj od našej finančnej situácie a typu auta. Pokiaľ máme drahšie auto, pri ktorom by nás opravy vyšli drahšie ako platenie poistného, je vhodné využiť výhodné doplnkové pripoistenia alebo zvážiť vhodné havarijné poistenie.

Výhodou havarijného poistenia je, že poisťovňa hradí nielen škody spôsobené haváriou, no i zničenie či krádež. Nevýhodou je možnosť poisťovne zvýšiť nám výšku poistného po vzniku havarijnej udalosti.

Aktuálne ceny PZP pre rok 2021

Na cenotvorbu výšky poistného vplýva mnoho faktorov. Nedá sa jednoznačne určiť explicitná všeobecná cena pre všetkých.

Faktorom pri tvorbe výšky poistného zohráva úlohu napríklad typ nášho auta. Tu platí, že čím silnejšie auto vlastníme, o to viac by sme si mali priplatiť.

Vplyv má na to tiež vek majiteľa auta, respektíve počet rokov vlastnenia vodičského oprávnenia. Ak sme už niekedy boli držiteľmi vozidla a mali uzatvorené PZP, pomôcť k nižšej cene nového povinného zmluvného poistenia nám môže pomôcť aj vykázanie bezškodového priebehu.

To znamená, že ak sme v minulosti počas obdobia PZP nikomu nespôsobili škodu a teda nedošlo k poistnému plneniu, požiadame našu poisťovňu o vystavenie dokladu. O toto potvrdenie môžeme žiadať hneď po ukončení predošlého poistenia. Majme však na pamäti, že poisťovňa má 15 dní na jeho doručenie.

Lacnejšie PZP môžeme mať aj vďaka cross-sellovej ponuke poisťovne. Pokiaľ máme v nejakej poisťovni uzatvorených viac poistných zmlúv, poisťovňa nám môže vyjsť v ústrety so zľavou z PZP.

Pri výbere toho “najlepšieho” PZP musíme počítať s tým, že nikde nenájdeme ideálnu ponuku, ktorá bude vo všetkom podľa našich predstáv. 

Základom je porovnať ponuky vzhľadom na parametre auta. Počas rozhodovania je vhodné si tiež zvoliť hlavné kritériá/kritérium, ktoré sú/je pre nás najdôležitejšie a prispôsobiť tomu výber poistenia.

Ako kritérium si môžem zvoliť napríklad čo najlepšie a najobsiahlejšie asistenčné služby, rýchlosť plnenia, online aplikácie (v ktorých môžeme vidieť napríklad aj to, za aký čas sa k nám dostaví odťahová služba), komunikácia s poisťovňou, servis poisťovne a iné.

Overenie PZP pri policajnej kontrole. Aké doklady a dokumenty sú k PZP povinné?

V paragrafe 18 - Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla atď. je uvedené, že:

“Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť; ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať.”

To isté platí aj pre cudzozemské vozidlá (aj s možnosťou potvrdenia o hraničnom poistení, pri cudzozemských vozidlách, na ktoré sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov).

V spomínanom zákone je rovnako uvedené, že “poistník (teda ten, kto uzavrel zmluvu s poisťovateľom a je povinný platiť poistné) je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie zodpovednosti zelenou kartou alebo preukázať uzavretie poistenia”.

Samozrejme, okrem preukázania poistenia, je pri policajnej kontrole nutné predložiť aj vodičský preukaz, doklady o absolvovaní STK aj EK a osvedčenie o evidencii, resp. technický preukaz vozidla.

PZP a jeho platnosť v rámci Európskej únie

Do 1. októbra 2019 sme na území Slovenskej republiky pri policajnej kontrole museli predkladať zelenú aj bielu kartu. Povinnosť s bielou kartou odpadla a od 1. 7. 2020 bude platiť nová zmena.

Slovenská kancelária poisťovateľov informovala, že od uvedeného dátumu je možné používať zelenú kartu aj v čierno-bielom prevedení. Preukázať sa čierno-bielou verziou bude možné aj vo všetkých krajinách zapojených do Systému zelenej karty.

Čo PZP kryje a čo všetko hradí?

Po nastatí poistnej udalosti poisťovňa kryje náklady za spôsobené škody na majetku a zdraví ostatných zúčastnených. Podmienkou je mať platné povinné poistenie, poistnú udalosť zdokumentovať a nahlásiť.

PZP sa vzťahuje na škody spôsobené na majetku, ušlom zisku aj zdraví iných osôb či usmrtenie (nie vozidla a zdravia vodiča). PZP hradí aj škody na zdraví spolucestujúcich v prípade, že vodič zapríčiní dopravnú nehodu.

Ako vypovedať PZP?

PZP môžeme vypovedať v niekoľkých prípadoch. Tým najčastejším je predaj auta. Dôvodom na vypovedanie je však aj nastatie poistnej udalosti, krádež nášho auta alebo zlý technický stav vozidla, pre ktorý je nutné vyradiť ho z evidencie.

Pozor si však musíme dať aj na platenie poistného v stanovenom čase. 

Ak na poistné zabudneme a nezaplatíme ho do jedného mesiaca po termíne splatnosti, zmluva automaticky zaniká. Pozor si musíme dať aj v prípade omeškania platby. Ak meškáme so zaplatením poistného a v tom čase spôsobíme niekomu škodu, poisťovňa nám plnenie nevyplatí.

Vypovedanie PZP je potrebné doručiť na oficiálnom dokumente, predpísanom tlačive danej poisťovne. Môžeme ho nájsť buď na webovej stránke našej poisťovne, prípadne ho je možné dostať aj osobne pri návšteve pobočky. 

Ak chceme vypovedať PZP z dôvodu, že uzatvárame poistenie niekde inde, výpoveď musíme podľa zákona doručiť do poisťovne najneskôr 6 týždňov  pred výročným dňom platby.

V prípade, že vypovedáme PZP z iného dôvodu, napríklad kvôli predaju auta či prepisu vozidla na inú osobu (mimo výročia platby), môžeme požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky zaplateného a nespotrebovaného poistného.

Výluky PZP

Poisťovňa nám z PZP nevyplatí náklady na škody, ktoré sme si spôsobili na vlastnom majetku, sú to tzv. vlastné škody. Napríklad keď vlastníme dve autá a jedným si z nich si spôsobíme škodu na druhom, poisťovňa nám nič nepreplatí.

Tip: poistite si online tiež:

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt