Ako na najvýhodnejšie cestovné poistenie (nielen) na dovolenku online?

Ako si zachovať pohodu a kľud počas cestovania a ako na najvýhodnejšie cestovné poistenie online?

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 08.04.2021
Posledná aktualizácia: 30.11.2022

facebook
Ako na najvýhodnejšie cestovné poistenie (nielen) na dovolenku online?

Čo je cestovné poistenie?

Cestovanie je už našou každodennou súčasťou. Pravidelne cestujeme za prácou, do školy, k rodine, na výlety či dovolenky. Rovnako platí, že škoda sa nám môže stať kdekoľvek a kedykoľvek. 

Preto je dobré predvídať a chrániť sa pred možným vzniknutím nečakaných nákladov či ťažkostí. S ľahším znášaním škôd a vzniknutých nákladov počas cestovania nám môže pomôcť cestovné poistenie.

Cestovné poistenie je poistenie, ktoré nás chráni, keď opustíme územie svojho štátu. Jeho hlavným motívom je poistenie zdravotnej starostlivosti. Pomáha predchádzať situáciám, že v prípade nášho úrazu alebo choroby si niekoľkonásobne predražíme dovolenku. 

Cestovné poistenie je komerčné poistenie, ktoré poistník uzatvára na základe vlastnej iniciatívy (nie je vôbec povinné). Slúži na krytie liečebných nákladov v prípade úrazu alebo choroby. Taktiež sa týmto produktom dá kryť množstvo ďalších vecí.

Možnosti cestovných poistení

Nevýhody poistenia dovolenky priamo od cestovnej kancelárie

Kúpené dovolenky od cestovnej kancelárie obsahujú cestovné poistenie už v cene. Nevýhodou však je, že nie vždy sa informujeme a vieme, čo produkt obsahuje. Toto poistenie býva často veľmi oklieštené kvôli cene . Stále však máme možnosť individuálneho poistenia s rozsiahlejším krytím.

Výhody samostatného cestovného poistenia (nielen) na dovolenku

Výber cestovného poistenia

Pri samostatnom cestovaní si môžeme uzatvoriť cestovné poistenie aj niekoľko mesiacov vopred, so splatnosťou v deň začiatku dovolenky. Môže sa nám tiež stať, že si na poistenie spomenieme až na poslednú chvíľu. Väčšinu cestovných poistení vieme dohodnúť so splatnosťou aj od nasledujúceho dňa.

Ak si na cestovné poistenie spomenieme až počas cesty, stále je možné poistiť sa. Napríklad poisťovňa Axa ponúka poistenie, ktoré nadobúda platnosť už 4 hodiny od uzavretia zmluvy a zaplatenia poistného.

Určite nám môže veľmi pomôcť, keď si vyberieme poisťovňu, ktorá má nonstop asistenčné služby. V prípade nečakanej udalosti sú pracovníci poisťovne k dispozícii a vedia veci riešiť aktuálne. Veľká výhoda je, keď je daná poisťovňa aj v danom štáte do ktorého cestujeme. Nie je to však nevyhnutnosť. 

V súčasnosti už nie je potrebná návšteva poisťovne - cestovné poistenie je možné uzatvoriť aj online. Najjednoduchšie a najrýchlejšie sa môžeme pre konkrétne cestovné poistenie rozhodnúť s pomocou online porovnávačov cestovných poistení.

Je potrebné cestovné poistenie, aj keď mám európsky preukaz zdravotného poistenia?

Cestovné poistenie k moru

Pre niekoho nemusí byť logické, prečo je dobré uzavrieť si cestovné poistenie, ak má európsky preukaz zdravotného poistenia.

Veď hlavné krytie oboch produktov je predsa poistenie liečebných nákladov. Na Slovensku si totiž platíme zdravotné poistenie a máme aj európsky zdravotný preukaz,  ktorý by nám mal zabezpečiť ošetrenie.

Problém je v tom, že spomínaný európsky zdravotný preukaz kryje iba základné ošetrenie. Väčšinu zdravotných zákrokov je potrebné doplatiť si z vlastného vrecka. Rovnako nám zdravotný preukaz nemusí pomôcť vo všetkých zdravotných zariadeniach. Vzťahuje sa iba na niektoré.

Európsky preukaz nám kryje nevyhnutné ošetrenia akútnych stavov a operačné zákroky, ktoré vznikli pri chorobe, úraze a pod. Náklady spojené s hospitalizáciou, ošetrením stomatológom či kúpou liekov v lokálnych lekárňach znášame už my sami.

Preto je dobré, keď nenecháme veci na náhodu, snažíme sa vyhnúť vysokým účtom za náklady na zdravie a pred cestou si uzatvoríme cestovné poistenie.

Typy cestovných poistení a hlavné vplývajúce faktory

Typy cestovných poistení podľa doby trvania cesty:

Krátkodobé cestovné poistenie

  • krátkodobé

  • celoročné, resp. dlhodobé

Faktory vplývajúce na výšku poistného.

Cestovné poistenie podľa účelu cesty:

účel cesty cestovného poistenia

  • dovolenka

  • turistika

  • práca

  • štúdium v zahraničí

Cestovné poistenie podľa lokalizácie cesty:

  • Slovensko

  • Európa

  • Svet

Veľmi dôležitý a podstatný údaj je aj účel cesty. Treba rozlišovať či ideme na dovolenku, pracovnú cestu, turistiku, študijný pobyt. Aj od tohto údaju sa odvíja výška ceny poistenia.

Výška poistného sa vždy bude odvíjať od lokality/destinácie, ktorú sa chystáme navštíviť. Poisťovne rozlišujú, či poistná udalosť môže vzniknúť na Slovensku (týka sa hlavne poistenia turistík), v Európe alebo je nutné zahrnúť krytie škody v rámci celého sveta.

Dlhodobé, celoročné cestovné poistenie

Dlhodobé cestovné poistenie

Pokiaľ cestujeme do zahraničia pravidelne a k tomu ešte ideme aspoň raz ročne na dovolenku, je pre nás výhodnejšie celoročné cestovné poistenie. 

Takéto celoročné cestovné poistenie by nás malo vyjsť lacnejšie ako uzatváranie poistiek pri každej ceste do zahraničia. V prípade uzatvorenia jedného celoročného cestovného poistenia ušetríme okrem peňazí aj čas.

Krátkodobé cestovné poistenie na dovolenku

Typ krátkodobého poistenia je vhodný vtedy, keď plánujeme dovolenku, ale bežne počas roka do zahraničia necestujeme.

Cestovné poistenie za účelom práce/pracovnej cesty

Pri cestovnom poistení za pracovným účelom sa rozlišuje, o aký typ vykonávanej práce ide. Čo sa týka duševnej činnosti, nemali by sme mať s uzatváraním poistky žiadne ťažkosti. 

Za poistenie týkajúce sa manuálnej práce si však priplatíme. Do úvahy sa pri manuálne vykonávanej práci berie aj povolanie. Veľký pozor si treba dať aj na podmienky dlhodobého poistenia. Väčšinou obsahujú podmienku prerušenia pobytu v zahraničí a návrat na Slovensko aspoň raz za určený počet mesiacov.

V prípade, že túto podmienku splniť nevieme, je vhodnejšie využiť krátkodobé poistenie. Prípadne nájsť poisťovňu, ktorá poskytuje čo najdlhší možný časový úsek odcestovania.

Cestovné poistenie nenahradzuje žiadne z povinných poistení, ktoré je nutné mať uzatvorené v rámci činnosti a výkonu práce. Slúži ako doplnok na preplatenie nákladov (napr. liečebných) vzniknutých pri cestovaní, ktoré zamestnávateľ nekryje.

Cestovné poistenie na hory

Cestovné poistenie na hory

Poistenie do hôr existuje v krátkodobej aj ročnej verzii. Milovníkom hôr a túr sa viac oplatí celoročné horské poistenie, ako časté vybavovanie nového krátkodobého poistenia. Pri tomto poistení sú však výluky, kedy poistné nebude plnené.

Aby sme neohrozili naše krytie nákladov, na turistike by sme sa mali vyhnúť alkoholu a neschádzať z vyznačených turistických chodníkov. Ak by sa niečo stalo a my by sme boli mimo sprístupnenej trasy, výjazd záchranárov si zaplatíme z vlastného vrecka.

Existuje aj možnosť pripoistenia prevozu vrtuľníkom či poistenie rizika z  horolezectva. Avšak vzhľadom na to, že sú to špeciálne produkty, nekryjú ich bežné, ale častokrát špeciálne poisťovne.

Cestovné poistenie do dovolenkových destinácií

Ak sa chystáme na obyčajnú dovolenku, postačí nám bežné cestovné poistenie. V prípade, že sa na dovolenke plánujeme venovať nejakým adrenalínovým športom (potápanie, freediving, vodný paragliding), je vhodné povedať to finančnému poradcovi. Ten nám pomôže nájsť, vybrať a uzatvoriť poistenie, ktoré kryje aj tieto špeciálne činnosti. 

Keď plánujeme stráviť dovolenku v exotickej destinácii, je potrebné absolvovať všetky povinné očkovania. Pri uzatváraní poistky naša vybraná poisťovňa nebude pátrať či sme ich všetky absolvovali. Pokiaľ ale nastanú nejaké zdravotné komplikácie a my nepredložíme doklad, že sme sa dali zaočkovať, poisťovňa nám nič nepreplatí.

Pripoistenia a bonusové služby pre cestovné poistenie

Pripoistenie liečebných nákladov a úrazové pripoistenie

Poisťovne ponúkajú aj tento druh pripoistení, ktoré kryjú riziká spojené so zdravotnými komplikáciami. Toto pripoistenie nemusíme riešiť, pokiaľ máme kvalitne nastavené rizikové životné poistenie a úrazové poistenie.

Zaujímavý produkt v rizikovom životnom poistení, má momentálne poisťovňa Generali. Raz ročne ponúka krytie na mimoriadne športy. To znamená, že poistník sa môže  napríklad na dovolenke rozhodnúť, že ide vyskúšať nejakú neplánovanú rizikovejšiu aktivitu.

Predtým ako tento šport vykoná, treba poisťovňu informovať smskou, že idete konkrétnu aktivitu vykonávať. Ak by sa pri vykonávaní tejto aktivity niečo stalo, prípadné vzniknuté náklady na škody sú kryté.

Pripoistenie batožiny

Pokiaľ sa nám často stávalo, že nám poškodili, alebo stratili batožinu,je vhodné využiť aj toto pripoistenie. Pozor však na limity. Ak si so sebou berieme napríklad drahý notebook, je lepšie si takúto vec pribaliť do príručnej batožiny, pretože limit nemusí byť postačujúci. 

Pripoistenie storna zájazdu

V prípade, že si kupujeme dovolenku/zájazd niekoľko mesiacov vopred, bolo by zodpovedné pripoistiť si aj storno zájazdu.  Ak túto situáciu nepripoistíme a následne sa nebudeme môcť dovolenky zúčastniť, cestovka nám peniaze nevráti. Ak však máme v cestovnom poistení aj pripoistenie storno zájazdu, vzniknutú škodu nám preplatí poisťovňa. 

Pripoistenie motorového vozidla

Ak cestujeme na dovolenku autom, niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenie bezstarostnej dovolenky. V prípade poruchy vozidla, nehody alebo aj potreby odtiahnutia vozidla, nám poisťovňa hradí vzniknuté náklady. Zabezpečí nám odtiahnutie do najbližšieho autoservisu a podobne. 

Poisťovne Generali a Axa ponúkajú pripoistenie “dovolenka bez starostí”. Tento produkt kryje práve poruchy vozidla a podobné problémy, ktoré môžu vzniknúť na dovolenke autom.

Čomu sa pri kupovaní cestovného poistenia vyhnúť?

V dnešnej dobe nám cestovné poistenia ponúkajú už aj banky. Tieto produkty sú ponúkané napríklad ku platobným či kreditným, ale aj ako samostatné produkty.

Cestovné poistenia nám ponúkajú aj mobilní operátori. Častokrát sú automaticky súčasťou balíka v rámci paušálu. Nepočítajme však s tým, že toto poistenie má široké krytie škôd a postačí nám ako ochrana pred vznikom nečakaných nákladov pri cestovaní.

Ako na uzavretie cestovného poistenia online? Ukážky a porovnanie poisťovní

Cestovné poistenie si vieme uzatvoriť veľmi rýchlo, jednoducho a pohodlne aj online. Môžeme to urobiť napríklad aj cez tento link.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt