Veľké porovnanie trvalých následkov spôsobených úrazom

Na trhu je dnes mnoho poisťovní ktoré ponúkajú životné poistenie, zorientovať sa v týchto produktoch je nesmierne náročné. V súčasnej dobe si životné poistenie platí väčšina slovákov, otázka však znie ako máte svoju zmluvu nastavenú a či viete za čo si skutočne platíte.

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 17.04.2019
Posledná aktualizácia: 04.06.2021

facebook
Veľké porovnanie trvalých následkov spôsobených úrazom

Poistenie trvalých následkov úrazom

Na trhu je dnes mnoho poisťovní ktoré ponúkajú životné poistenie, zorientovať sa v týchto produktoch je nesmierne náročné. V súčasnej dobe si životné poistenie platí väčšina slovákov, otázka však znie ako máte svoju zmluvu nastavenú a či viete za čo si skutočne platíte.

Trvalé následky spôsobené úrazom. To je jedno z hlavných rizík, ktoré je potrebné mať vo svojej životnej poistke. Ako si dobre poistiť a hlavne nastaviť toto riziko nájdete tu.

Porovnanie jednotlivých poisťovní a ich rozdielne vyplácanie progresie

V tomto článku som porovnal  produkt (trvalé následky spôsobené úrazom) z hľadiska ako vyplácajú jednotlivé poisťovne progresiu - progresia znamená násobok poistnej sumy podľa miery telesného poškodenia - cenu pre 30 ročného klienta, podľa jednotlivých rizikových skupín a tiež som porovnával kvalitu poistenia v rámci výluk.

V nasledujúcej tabuľke vidíte porovnanie vyplácania progresie v jednotlivých poisťovniach, pod hlavnou tabuľkou je prepočet ceny /ročného poistného/ pre 30 ročného klienta poisteného na poistnú sumu 50 000 €.

Porovnanie trvalých následkov

Poisťovňa Axa s 500% progresiou nastúpenou už od poškodenia 5%:

Ak sa pozrieme na tabuľku, tak vidíme, že pri poškodení do 25% jednoznačne vedie poisťovňa AXA so svojou 500% progresiou: v tomto pripoistení progresia nastupuje už od poškodenia 5%.

Ostatným poisťovniam progresia začína až od poškodenia 25% a viac. Žltá farba v tabuľke znázorňuje najlepšie vyplácanie progresie, zelená druhé najlepšie poistné plnenie podľa percentuálneho poškodenia. 

Poisťovňa Metlife s progresiou nastúpenou od 25% (nevýhoda, že väčšina udalostí sa deje do 20%):

Od poškodenia 25% sa do popredia dostáva poisťovňa Metlife (tento produkt inovovali do takejto formy len nedávno). Avšak musíme zohľadniť aj cenu a tá je v poisťovni Metlife skoro raz taká vysoká, ako v iných poisťovniach.

Samozrejme takto nastavená progresia nám umožňuje klientovi nastaviť nižšiu poistnú sumu a ušetriť, avšak štatisticky najviac poistných udalostí sa deje pri poškodení do 20%, takže poisťovňa Metlife si to prepočítala veľmi dobre.

Cena v jednotlivých poisťovniach:

Tabuľke vidíte taktiež prepočet , na koľko by Vás takéto krytie v jednotlivých poisťovniach vyšlo, ako vidíte cenovú politiku má najlepšie nastavenú poisťovňa Axa, avšak treba podotknúť, že ďaleko dôležitejšia je kvalita krytia a pre to odporúčam vždy  nastavovať  v tomto produkte 500% progresiu. Staršie produkty túto progresiu neobsahujú. 

Aktualizovaná tabuľka s najnovšími údajmi pre rok 2020:

Žltá farba znázorňuje najvyššiu hodnotu plnenia pri uvedenom % trvalých následkov.

 

% TNU 700% 400% 500% 700% 750% 500% 350% 500% 800% 600% 400% 600% 800%
5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 5%
10% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 10%
15% 15% 15% 22% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 22% 15%
20% 20% 20% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 32% 20%
25% 40% 25% 37% 25% 35% 40% 25% 25% 40% 50% 50% 44% 25%
30% 60% 40% 55% 40% 50% 60% 40% 50% 60% 60% 60% 58% 40%
40% 100% 70% 90% 70% 80% 100% 70% 100% 100% 80% 80% 95% 70%
50% 160% 100% 175% 100% 150% 140% 100% 150% 150% 150% 100% 150% 100%
60% 220% 150% 230% 150% 220% 200% 150% 220% 210% 180% 240% 215% 150%
70% 300% 200% 285% 200% 300% 260% 200% 290% 350% 210% 280% 285% 200%
80% 400% 260% 350% 320% 380% 340% 250% 360% 500% 320% 320% 370% 350%
90% 530% 330% 425% 510% 490% 420% 300% 430% 650% 450% 360% 470% 550%
100% 700% 400% 500% 700% 750% 500% 350% 500% 800% 600% 400% 600% 800%
                           
Začiatok progresie 21% 26% 5% 26% 21% 21% 26% 26% 21% 25% 21% 5% 26%

Štandardné výluky v poisťovniach – na ne pozor:

Tabuľka 2.

Druhá tabuľka hovorí o štandardných výlukách ktoré poisťovne majú. Vzhľadom na to, že detailné porovnanie je nemožné spracovať do článku, vybral som tie najčastejšie.

 

Vylúčenie rizík pri vojnových konfliktoch, terorizme, AIDS, degeneratívnych poruchách či duševných poruchách...

Treba si tiež uvedomiť, že každá poisťovňa definuje výluku rôzne, každá poisťovňa má okrem VPP/všeobecných poistných podmienok/ aj OPP /osobitné poistné podmienky/ , ktoré sa na seba odvolávajú. Napríklad, pri vojnových konfliktoch a podobných udalostiach sú poisťovne, ktoré toto riziko vylúčili úplne a sú poisťovne, ako napríklad Axa, ktoré kryjú vnútroštátne nepokoje a tak isto terorizmus u nás aj v zahraničí, pokiaľ sa na nich klient priamo nepodieľal.  Pri smrti majú poisťovne štandardne čakaciu dobu 2, niektoré 3 roky a potom plnia, ale vzhľadom na to, že porovnávame pripoistenie trvalé následky spôsobené úrazom, tu sa berie do úvahy sebapoškodzovanie a to má väčšina poisťovní vo výluke, aj keď aj v tomto prípade sú výnimky, ktoré uplatňujú spomínanú čakaciu dobu. 

Alebo iná situácia, pri duševných poruchách má poisťovňa NN vo VPP klauzulu, ktorá hovorí o tom, že skúmajú do akej miery mala duševná choroba vplyv na úraz a podľa toho určujú výšku poistného plnenia. A takto by som mohol pokračovať...

Okrem výluk v tabuľke sa veľmi často u mnohých poisťovní vyskytujú výluky aj na AIDS, degeneratívne poruchy, pruh, výluky na rôzne vyvrtnutia, podvrtnutia, problémy s medzistavcovými platničkami a podobne.

Tiež treba podotknúť to, že profesionálne vykonávané športy sa dajú individuálne naceniť a pripoistiť, samozrejme klient si za takéto krytie priplatí a nie každá poisťovňa kryje dané riziko.

Výluky v neprospech klienta – precenenie vlastných síl a podobne

V tabuľke som vypísal taktiež výluky, ktoré nie sú v prospech klienta:

Napríklad precenenie vlastných síl, nedodržanie bezodkladného nahlásenia poistnej udalosti - v tomto prípade môžu predmetné poisťovne krátiť až do 50% - a najviac zarážajúca výluka, ktorú zahŕňa produkt poisťovne Novis a to odmietnutia poistného plnenia pri úraze, ktorý vznikol pri sťahovaní, respektíve zdvíhaní predmetov.

Zoradenie a porovnanie poisťovní s poistením trvalých následkov:

Aby mal článok väčšiu výpovednú hodnotu - ak zohľadním nastavenie produktu, cenu a rozsah krytia, výluky - tak poradie by bolo nasledovné:

 

Z hľadiska nastavenia produktu a vyplácania progresie v poradí od najhoršej poisťovne.

Najhoršie poisťovne (pre poistenie trvalých následkov): NOVIS, Komunálna, Wustenrot, Allianz, ČSOB a Kooperativa.

Najlepšie poisťovne od najlepšej: Axa, Metlife,Generali, Uniqa, NN a Basler. 

(do popredia dávam poisťovne, ktoré uplatňujú väčšiu progresiu už pri nižšom poškodení)

 

Najlepšia poisťovňa z hľadiska ceny (pre poistenie trvalých následkov):

Z hľadiska ceny:  najlepšie poisťovne: Axa.

Individuálne hodnotenie finančným špecialistom (Tomáš Maga):

Moje individuálne hodnotenie z hľadiska kvality produktu, pomer výkon, cena, podmienky:

 

Najlepší produkt majú poisťovne: Axa, Metlife, Generali.

Veľmi uspokojujúci  produkt majú poisťovne: NN, Uniqa.

Menej uspokojujúci produkt: Basler,Wustenrot.

Najhorší produkt majú poisťovne/od najhoršieho: Novis, Komunálna, Allianz, ČSOB, Kooperativa.

 

Okrem týchto produktov, ponúkajú životné poistenie aj poisťovňa Union a Groupama. Nakoľko sú však tieto produkty absolútne nevyhovujúce, do porovnania som ich nepridával.

Kvalifikácia a odbornosť – kľúčová nutnosť pre dobre nastavené životné poistenie

Ako vidíte, rozdiely medzi poisťovňami sú markantné. Orientovať sa v tom je nesmierne náročné aj pre skúseného odborníka.

Laik v podstate nemá šancu orientovať sa v tejto problematike, preto je veľmi dôležité, kto vám životné poistenie nastavuje.

Navyše ľudí, ktorí sa v tejto problematike orientujú a idú do hĺbky, je veľmi málo. Patrí medzi nich aj váš poradca, ktorý vám nastavoval životnú poistku?

 

Viac info o poistení nájdete tu: online poistenie.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt