Prenajímate nehnuteľnosť? Využite tento príjem pri žiadosti o hypotéku

Prenajímate nehnuteľnosť? Možno dokážete tento príjem využiť aj pri vybavovaní hypotéky. Aké podmienky musíte splniť a ktoré banky tento príjem akceptujú pri žiadosti o hypotéku, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 25.09.2021
Posledná aktualizácia: 02.08.2022

facebook
Prenajímate nehnuteľnosť? Využite tento príjem pri žiadosti o hypotéku

Prenájom nehnuteľnosti ako vedľajší príjem

Vo väčšine prípadov banky akceptujú príjem z prenájmu nehnuteľnosti alebo príjem z podnájmu v prípade družstevného vlastníctva pri žiadosti o hypotéku len ako vedľajší príjem. Takže žiadateľ o hypotekárny úver musí mať okrem toho aj hlavný príjem zo závislej činnosti alebo podnikateľskej aktivity.

Tip: Viete ako získať najvýhodnejšiu hypotéku na trhu?

Akceptácia tohto príjmu pri schvaľovaní úveru sa pri jednotlivých bankách odlišuje dĺžkou trvania nájomnej zmluvy či výškou akceptovanej sumy. V každom prípade však musí ísť o bezhotovostný príjem preukázateľný prevodom na bankový účet. Poďme sa pozrieť na jednotlivé banky a ich podmienky.

Podmienky jednotlivých bánk

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti akceptuje väčšina bánk. Výnimkou je Prima banka, ktorá akceptuje len príjem zo zamestnania alebo SZČO, a OTP Banka, pri ktorej môžeme po spojení s ČSOB očakávať zjednotenie úverových podmienok.

ČSOB

ČSOB akceptuje do výšky 70% z priemernej výšky prenájmu za posledné 3 mesiace, nájomná zmluva však musí trvať najmenej od októbra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Výška tohto príjmu tiež nesmie presiahnuť súčet ostatných príjmov, ktoré sa berú do úvahy.

K žiadosti je potrebné doložiť: overenie výšky príjmu, výpis z listu vlastníctva, nájomnú zmluvu a kópiu daňového priznania.

Pred čerpaním musia byť príjmy z nájmu aspoň raz pripísané na účet v ČSOB

mBank

V mBank akceptujú príjem z prenájmu, no inkasovaný príjem musí byť zasielaný na daný účet najmenej 6 mesiacov. Banka akceptuje až do 70 % výšky nájomného, treba ho však doložiť výpismi z účtu. K žiadosti sa pripája ešte list vlastníctva, platná nájomná zmluva. Pokiaľ je nájomné rozdelené na čistý nájom a čiastku za služby tak 60% z celkového nájomného podľa zmluvy, alebo výpisu z bankového účtu. V prípade rozdielu akceptujú nižšiu z čiastok. Žiadateľ je zároveň vlastníkom prenajímanej nehnuteľnosti, akceptujú max 5 nájmov. 

Oberbank

Oberbank tento príjem akceptuje bez ďalších doplňujúcich podmienok.

365 bank

Na akceptáciu príjmu vyžaduje 365 bank, aby bol žiadateľ výlučným vlastníkom prenajímanej nehnuteľnosti. Tá môže byť aj v bezpodielovom vlastníctve, no vtedy musia do úverovej žiadosti vstupovať obaja manželia.

Ak žiadateľ podával daňové priznanie, príjmy sú zohľadnené v DP. V prípade, že daňové priznanie podával ako fyzická osoba, príjem sa vypočíta takto:

Výška príjmu = ((tržby – daň) / 12 ) * 0,4)

Bez daňového priznania sa do žiadosti uvádza 40% z výšky pravidelného mesačného príjmu z prenájmu nehnuteľnosti a na výpisoch z bankového účtu musí byť jasne definované, že ide o prenájom.

Nájomná zmluva musí byť platná a podpísaná najmenej na 12 mesiacov, príp. platná najmenej 6 mesiacov, no nesmie sa skončiť skôr ako 3 mesiace pred odoslaním žiadosti o úver.

Neakceptujú nehnuteľnosti ktoré majú záložné právo v inej banke, komerčné nehnuteľnosti, resp. príjem z prenájmu nehnuteľnosti právnickej osobe. 

Slovenská sporiteľňa

Banka akceptuje príjem z prenájmu, no je potrebné dokladovať vlastníctvo k prenajímanej nehnuteľnosti a potrebný je aj výpis z účtu za posledný mesiac. 

Ak je príjem z prenájmu jediným príjmom žiadateľa o úver, tak tento príjem Slovenská sporiteľňa nemôže akceptovať.

Forma dokladovania:

  • Daňové priznanie za posledné ukončené zdaňovacie obdobie, potvrdené DÚ, splnená daňová povinnosť, nájomná zmluva (vrátane dodatkov), výpisy z bežného účtu

  • alebo bez dokladovania daňového priznania vo výške 50% z nájmu

Tatra banka

Tatra banka akceptuje príjem z prenájmu, ak žiadateľ alebo aspoň jeden zo spolužiadateľov zároveň dokladuje ďalší štandardne akceptovateľný príjem. Nájomná zmluva musí existovať najmenej 3 mesiace ku dňu podania žiadosti a musí byť dohodnutá na min. 12 mesiacov. 

Na schválenie je potrebné, aby šlo o rezidenčnú nehnuteľnosť a nájomné musí byť vyplácané bezhotovostne na bankový účet. Banka akceptuje z poukazovaného nájomného sumu, ktorú si stanoví na základe individuálneho posúdenia, štandardne však podľa daňového priznania zaklad dane mínus daň/12

 

UniCredit Bank

Ak žiadate o hypotéku v UniCredit Bank, tak vám príjem z prenájmu akceptujú až po podaní daňového priznania. Akceptujú však 100 % z daňového základu z príjmov z prenájmu, a to pri paušálnych výdavkoch aj reálnych nákladoch. Nesmie sa však jednať o nehnuteľnosť ktorá je predmetom zabezpečenia za úver pre tretiu osobu. 

V prípade, že ste SZČO menej ako 12 mesiacov, takýto príjem UniCredit Bank neakceptuje. Možná je výnimka s doložením kontinuity príjmu, ktorá je posudzovaná individuálne.

Požadované doklady:

  • DP za posledné uzatvorené účtovné obdobie,

  • Potvrdenie o výške dane na základe, podaného daňového priznania

  • Potvrdenie o zaplatení dane

  • 1 výpis z účtu za posledné 3M že príjem trvá

  • výpis z LV ( katasterportál )

  • nájomná zmluva na prenajímanú nehnuteľnosť

VÚB banka

príjem z prenájmu nehnuteľnosti – 50% z obratu na účte alebo 50% z príjmov prenájmu v daňovom priznaní (akceptuje sa vyššia z hodnôt) Banka vyžaduje, aby prenájom trval najmenej 6 mesiacov.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt