Nová poisťovňa Youplus na trhu: výhody a nevýhody?

Na Slovenský trh prichádza nová poisťovňa Youplus. Aké sú jej výhody a nevýhody?

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 27.02.2020
Posledná aktualizácia: 08.04.2021

facebook
Nová poisťovňa Youplus na trhu: výhody a nevýhody?

Poisťovňa Youplus

Poisťovňu Basler kúpila poisťovňa s názvom Youplus. 85% vlastnia Švajčiari a 15% Nemci. Kryje ich štvrtá najväčšia zaisťovňa na svete.

 

Poisťovňa Youplus na Slovensku neotvára pobočkovú sieť, ich produkty si budete môcť kúpiť výhradne cez maklérske siete, zameriavajú sa primárne na veľké riziká a ich hlavnou doménou je online prostredie. Ich cieľom je zbaviť sa byrokracie a celý proces zjednodušiť a digitalizovať.

 

Smrť, invalidita, kritické choroby, PN, trvalé následky, toto sú hlavné riziká, ktoré si treba v poistke nastaviť. Ako správne nastaviť životné poistenie, som písal v tomto článku:

https://www.tomasmaga.sk/poistenie/clanok/34/ako-nastavit-zivotne-poistenie-a-porovnanie

Pripoistenia v poisťovni Youplus

Poďme si teda rozobrať, jednotlivé pripoistenia v novej poisťovni Youplus:

 

Smrť:

Kvitujem, že v Youplus je možné dojednať si toto pripoistenie samostatne, ale aj formou zdieľaných rizík, taktiež aj pre dvojicu osôb. Klient vďaka tomuto riešeniu, ušetrí nemalé prostriedky. Produkt ponúka širokú variabilitu. Čo sa týka výluk, nenašiel som, žiadne mimoriadne výluky, primárne sa odvolávajú na výluky, stanovené podľa občianskeho zákonníka.

Ako mínus, by som uviedol, nemožnosť si dojednať kombinované riziko smrť/invalida od 40% pre dvojicu osôb. Toto ide uplatniť, len na pripoistenie smrti, alebo smrti a invalidity nad 70%. Chýba mi tam variant od 40%. 

 

Trvalé následky úrazom:

Na výber máte z dvoch variant, odporúčam 600% progresiu. Progresia nastupuje už od 5% poškodenia, rovnako ako je to v poisťovni Axa, v niektorých fázach, má plnenie Youplus dokonca o niečo vyššie. Nastavením progresie by som tento produkt zaradil, k tým lepším poisťovniam na trhu.

Ako výhodu vnímam, možnosť nastaviť vyššie poistné sumy, bez nutnosti absolvovať lekársku prehliadku, v porovnaní s ostatnými poisťovňami.

Najviac ma potešila možnosť poistiť deti na normálne poistné sumy, veľa produktov je dnes ohraničených do maximálnej sumy 20 000 eur. 

Rovnako bez obmedzení je možné poistiť aj ženu na materskej dovolenke.

 

Kritické choroby:

Poisťovňa Youplus ponúka v balíku 28 diagnóz pre dospelých a 20 diagnóz pre deti. Dnes je v móde porovnávať produkty na základe počtu diagnóz, treba si však uvedomiť, že často krát sa jedná len o marketing a jedna diagnóza je mnoho krát rozdelená do viacerých, čo budí dojem, že produkt toho obsahuje viac.

Z hľadiska nastavenia produktu však vnímam, že toto pripoistenie je nastavené v porovnaní s konkurenciou slabšie. Medzi hlavné nevýhody radím, že poisťovňa Youplus nekryje rakovinu in-situ /väčšina poisťovní plní aspoň 10-20% z poistnej sumy/ taktiež u dospelých nekryje diabetes /deti to pokryté majú/. Keď som študoval poistné podmienky, prišlo mi, že poisťovňa má viac výluk, ale detailnejšie porovnanie, by som nechal na analytikov. Treba však poznamenať, že sa jedná o nový produkt, poistný trh sa neustále mení a vylepšuje. 

Poisťovňa Youplus si v prípade poistnej udalosti vyhradzuje právo, preveriť klientov zdravotný stav a poslať ho k špecialistovi, ktorého sama určí. Tento bod vnímam, ako ochranný prvok poisťovne, chrániť sa pred poistnými podvodmi. Čo môže pre klienta znamenať viac byrokracie, na druhej strane to eliminuje poistné podvody, čo zabráni výraznému zvyšovaniu ceny a chráni poctivých klientov.

 

Čakacia doba na choroby je len 2 mesiace, je to najkratšia čakacia doba na trhu. Poisťovňa deklaruje, že nemá čakaciu dobu na problémy s chrbticou. Tu však treba dať pozor, lebo poisťovňa presne klasifikuje, čo kryje a čo nie.

Poisťovňa išla cestou poisťovne Metlife a má úplne vylúčenú chorobu/vírus HIV. S výnimkou ak by sa pacient nakazil, pri transfúzii v nemocnici. Vtedy plnia. 

Najlepšie nastavené kritické choroby na trhu, má podľa môjho názoru poisťovňa Generali.

 

Invalidita:

Vnímam  o niečo vyššie limity na jednorázovú aj mesačnú invaliditu. Poisťovňa kryje aj psychické diagnózy. Najkratšia čakacia doba na trhu, len 2 mesiace.

Za nevýhodu považujem, že na plnenie  z pripoistenia invalidity, potrebujete rozhodnutie sociálnej poisťovne, treba však poznamenať, že takto to má dnes nastavené väčšina poisťovní.

 

Taktiež kvitujem, že invalidita od 40% zahŕňa plnenie až do 100%. Veľa poisťovní rozdeľuje toto krytie od 40 do 70% a od 70% do 100, musíte dať klientovi dva pripoistenia. 

 

Treba však upozorniť, že pri invalidite, ktorú spôsobili definované psychické diagnózy ,v rozmedzí od 40% do 50% poisťovňa plní 50% z poistnej sumy, potom je tam ochranná lehota a keď klient vydokladuje, že sa jedná o trvalý stav a jeho situácia sa nezlepšila, poisťovňa mu doplatí zvyšok poistnej sumy. 

 

Práceneschopnosť:

Youplus ponúka na výber hneď niekoľko balíkov, najvyužívanejší bude podľa mňa balík s plnením od 29. dňa, s možnosťou dojednať si balík aj so spätným plnením od 28.dňa. 

 

Medzi pozitíva vnímam, že plnia až 730 dní za jednotlivé poistné udalosti /väčšina poisťovní maximálne rok/ takto to má dnes nastavené poisťovňa Axa. Alebo napríklad poisťovňa NN, ktorá má nastavených max 600 dní.

 

Medzi hlavnú konkurenčnú výhodu zaraďujem územnú platnosť, ktorá je Európska únia a Švajčiarsko, avšak treba upozorniť, že tento benefit platí len na balíky bez spätného plnenia a v prípade zahraničia, len na jednu poistnú udalosť. Je nutné aby klient poberal dávku od zamestnávateľa, alebo nemocenské dávky podľa legislatívnych ustanovení v danej krajine.

 

Na choroby platí čakacia doba 2 mesiace, na tehotenstvo 10 mesiacov.

 

Poistnú udalosť treba nahlásiť bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplynutia karenčnej doby, danej tarify. To znamená, že ak máte tarifu od 29 dňa, od 29.dňa beží 7 dní, dokedy to treba nahlásiť.

 

Do sumy 12 eur sa výška príjmu neskúma. Pri živnostníkoch vedia ako príjem akceptovať aj 50% z obratu. 

 

Drobné úrazy/denné odškodné:

Pokiaľ si budete dojednávať toto riziko, odporúčam poistiť si oba balíky, to znamená drobné aj vážne úrazy, aby sa nestalo, že ste sa ,,netrafili“ do balíka.

Pri vážnych úrazoch poisťovňa neskúma príjem do dávky 20 eur na deň, pri drobných úrazoch je to polovica tejto sumy.

Produkt nemá žiadnu karenčnú dobu, v oceňovacích tabuľkách je presne definované, koľko za daný úraz poisťovňa plní. Výhodou však je, že sa týchto oceňovacích tabuliek nedržia striktne, pokiaľ vydokladujete dlhšiu dobu liečenia, rozdiel vám doplatia, avšak nie je to pravidlom pri každej poistnej udalosti, posudzuje sa to individuálne, podľa závažnosti úrazu. Maximálne však 365 dní za jednu udalosť.

Je možné pripoistiť si aj hospitalizáciu, toto pripoistenie však považujem za prežitok a nebudem ho bližšie konkretizovať.

Prepočet na názornom príklade:

Aby sme si vedeli produkt porovnať, spravme si kalkuláciu. 

Mladá 3O ročná rodina, jedno 2 ročné dieťa. Otec manažér s príjmom 1500 eur v čistom, matka zdravotná sestra, momentálne na rodičovskom príspevku 370 eur. Majú hypotéku vo výške 100 000 eur. Obaja sú nefajčiari.

 Odporúčané poistné sumy:

Otec: Smrť a invalidita od 40% klesajúca: 100 000 eur, Kritické choroby: 25 000, Trvalé následky: 50 000, PN so spätným plnením: 15 eur na deň.

Matka: Smrť a invalidita od 40% klesajúca 100 000 eur, Kritické choroby: 12 000, Trvalky: 30 000

Dieťa: Trvalky: 40 000 eur, Kritiky: 12 000, Denné odškodné: 10

119,13 € 102,57 € 146,95 € 184,88 € 154 € 177,43 €
    max poistná suma  trvalé následky dieťaťa je 20 000 € nie je možné nastaviť klesajúcu invaliditu. Ak by chcel ušetriť, musí si ju znižovať formou zmeny. Dojednaný konštantný variant invalidita pre ženu max. poistná suma 20 000 €. Max. trvalky pre dieťa   20 000 €  

 

*hodnoty sú vyjadrené v mesačnom poistnom za celú rodinu

 

Ako vidíme, poisťovňa Axa vedie, nová poisťovňa Youplus v porovnaní s konkurenciou vyšla cenovo veľmi dobre. Treba však podotknúť, že poisťovňa Axa odchádza z trhu. Kúpila ich poisťovňa Uniqa. Som veľmi zvedavý,či Uniqa vylepší produkt a stane sa konkurencie schopnou.

Sumarizácia novej poisťovne na Slovensku - poisťovňa Youplus:

Produkt vnímam pozitívne. Hlavné výhody, ktoré by som dal popredia sú, že nebudú fungovať cez interné siete, online /vylepšený o vlastnú aplikáciu/ Individuálny prístup ku klientovi, variabilita produktu, krátke čakacie doby a cena.  Hlavné mínusy: slabšie nastavené kritické choroby. 

 

Treba si však uvedomiť, že toto je len jedna strana mince. Druhou stranou mince bude komunikácia, vybavovanie intervencií, likvidácia poistných udalostí. Toto ukáže až prax.

 

Viac info o poistení nájdete tu: online poistenie.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt