• Adresa

    Podhora 55, 034 01 Ružomberok

  • tm@tomasmaga.sk

    0918 285 965

  • Poistenie online

Veľké porovnanie provízií maklérskych spoločností

Image August, 2018

Veľké porovnanie provízií maklérskych spoločností


Žijeme v trhovej ekonomike a pre to je normálne a prirodzené, že aj vo finančnom sektore neexistuje monopol na finančné sprostredkovanie. Na Slovensku máme dnes viac ako 30 000 ľudí, ktorí sa venujú  nejakou formou finančnému sprostredkovaniu, toto sú ľudia ktorí majú skúšky v NBS aspoň v jednom sektore. Každého z týchto ľudí zastrešuje určitá spoločnosť. Na Slovensku sú ich desiatky, dnes budem písať o pár hráčoch, ktorých ročný obrat prevyšuje milión eur.


Do porovnania som dal spoločnosti OVB, Partners Group, Fincentrum, Brokeria, Broker Consulting, Sophistic Pro Finance a spoločnosť RHR(finportal).


Kariéra:

Pre segment finančného sprostredkovania je prirodzené, že väčšina firiem má nastavené určité kariérne stupne. Firmy sa snažia takýmto spôsobom vytvoriť rastové prostredie a keďže sa jedná o podnikateľskú činnosť, zaplatiť manažérov formou rozdielovej provízie za to, že hľadajú nových spolupracovníkov do tímu, venujú im čas, pomáhajú im a rozvíjajú ich.


Počet kariérnych stupňov v jednotlivých maklérskych spoločnostiach:
4

14

11

10

14

10

10


Čím viac kariérnych stupňov má firma, tým viac sa provízie prerozdeľujú medzi väčší počet ľudí. Príklad: Janko je nováčik a do firmy sprostredkuje hypotéku, za ktorú je z inštitúcie zaplatených 1000 eur. Čím viac pozícíí ma firma, tým viac sa týchto 1000 eur delí, medzi väčší počet ľudí, ktorí sú v kariére nad Jankom.

Marža:

Každá firma pracuje s určitou maržou, (percentuálny hrubý zisk) V maklérskych firmách si každá spoločnosť stanovuje určitú maržu, to znamená, že z tých 1000 eur ktoré Janko firme zarobil, si firma berie určité percento. Niektoré firmy majú pevnú maržu, niektoré rôznu, záleží od produktu. Marža firiem sa hýbe od 9% až do 50%. Výška marže taktiež závisí od toho, aké robí firma obraty, aký má storno koeficient. Veľa multilevelových spoločností má však kritéria nastavené tak vysoko, že je veľmi náročné splniť objemy v takej výške, aby mohla firma maržu znížiť.Obratové bonusy:

Obratový bonus je odmena od poisťovne, banky atď. za to, že firma splnila určitý objem obchodov. Čím väčší obrat firma robí, tým väčšie obratové bonusy získava v závislosti od toho, ktoré inštitúcie makléri sprostredkúvajú. Obratové bonusy majú banky a poisťovne atď. odstupňované rôzne. Čím viac firma urobí, tým viac peňazí jej inštitúcia vyplatí. To ako maklérska firma nakladá s týmito peniazmi už záleži od firmy. 


Provízie:

Keďže každá spoločnosť má inak nastavenú kariéru, pracuje s inou maržou a plní iné objemy je náročné prepočítať zárobok. Najjednoduchšie to však porovnáme na produktoch

Povedzme že Janko urobí 100 000 hypotéku vo VUB banke a k tomu životné poistenie v jednej z troch najväčších poisťovní na trhu s mesačným poistným 50 € a poistným obdobím nad 30 rokov.


Koľko bodov by bolo za tieto produkty v jednotlivých firmách?

Hypotéka

1350 PJ

135 BJ

150 EH

1043 BEB

981 BEB

90 BOD

1200 BEB

Poistenie

972 PJ

97 BJ

108 EH

697 BEB

665 BEB

65 BOD

857 BEB

Spolu:

2 322

232

258

1 740

1 646

155

2 057Koľko peňazí by zarobil nováčik?

Hypotéka

738 €

304 €

338 €

470 €

471 €

450 €

480 €

Poistenie

531 €

219 €

243 €

303 €

319 €

325 €

343 €

Spolu:

1 269 €

523 €

581 €

783 €

790 €

775 €

823 €


Koľko peňazí by dostal človek na najvyššej pozícii?

Hypotéka

1 350 €

945 €

1 050 €

1 200 €

1 275 €

1 170 €

1 200 €

Poistenie

972 €

680 €

756 €

802 €

864 €

845 €

857 €

Spolu:

2 322 €

1 625 €

1 806 €

2 002 €

2 139 €

2 015 €

2 057 €


* treba však zobrať do úvahy aj to, že niektoré firmy/OVB, Partners/ majú tkzv. storno fond. To znamená že ukroja z vašej odmeny od 10% do 30% a tieto peniaze uvidíte až o dva roky.


* Spoločnosť Partners Group, ich pracovníci sa často prezentujú, že majú tkzv. pay as you go /priebežné vyplácanie provízií. V skutočnosti priebežný model funguje tak, že z inštitúcie dostávate nižšiu odmenu, ale nepríde vám jednorázovo, ale chodí pravidelne, dokým klient zmluvu platí.


* V Spoločnosti Partners Group to funguje tak, že do firmy príde plná provízia, centrála si ju nechá a rozdelí vám ju do 24 mesiacov. To nie je pay as you go vyplácanie.


* V Spoločnosti RHR boli porovnávané bežné bankové koeficienty, nakoľko sú banky, ktoré vyplácajú aj viac. Okrem toho majú spolupracovníci nárok na 13. plat, príspevky na kancelárie a rôzne bonusy vo forme súťaží,  finančných odmien a dovoleniek. Čo je však najdôležitejšie je garancia kmeňa, to znamená, že v zmluve majú spolupracovníci právne ošetrené, že ich klienti sú len ich, čo sprostredkovatelia z ostatných firiem, ktoré sa porovnávali povedať nemôžu.Koľko hypoték by musel maklér s tímom sprostredkovať, aby sa dostal na najvyššiu pozíciu?
59,25
za 2 mesiace

888,88
za 3 mesiace

600
za 3 mesiace

431,44
za 3 mesiace

611,62
za 3 mesiace

      555,55  
za 6 mesiacov
291,66
za 3 mesiace

Koľko klientov by na to potreboval? hypotéka + poistenie?
34,45
za 2 mesiace

517,24
za 3 mesiace

348,83
za 3 mesiace

258,62
za 3 mesiace

364,52
za 3 mesiace

322,58
za 6 mesiacov
170,50
za 3 mesiace

Koľko spolupracovníkov by manažér potreboval ak by bol priemer na spolupracovníka jeden takýto klient mesačne? hypotéka + poistenie
17,22
172,41
116,27
86,20
121,50
53,76
56,83


 

Mnoho maklérov sa celý život ženie za nejakou pozíciou, bijú sa za logá a mnoho krát idú za ľuďmi, ktorých si zidealizovali a žijú v naivnej predstave, že oni a ich firma sú lepší ako ostatní. Nie sú, všetci v tomto segmente robíme rovnakú prácu a vzhľadom na to, že sa jedná o podnikanie, hlavným ukazovateľom by mal byť zisk. To znamená, koľko peňazí dostaneme výmenou za svoj čas. Všetko vždy záleží od jednotlivca, ako k práci pristupuje, do akej miery sa vzdeláva a či chce ľuďom pomáhať, alebo sa na to pozerá s vidinou ,,rýchleho zárobku,,. Pri nováčikoch je veľmi dôležitá podpora, vzdelávanie. Tiež je dôležité, poznamenať, že v mnohých firmách je kariéra menná a môže sa stať, že človeku ,,ujde,, povýšenie, lebo firma zvýšila kritéria na povýšenie. 


Ďalšia vec je kvalita, firmy ktoré majú podmienky nastavené spôsobom, v ktorom potrebujú kvantum ľudí ,sú nútené brať každého, aby sa jeden človek dostal na nejaký pomyselný piedestál, ktorý niekto vymyslel a či sa im to páči, alebo nie,takéto firmy vedú v mnohých prípadoch k nekvalitnej produkcii, vysokej stornovanosti zmlúv, pokazeniu dobrého mena spoločnosti a  k nespokojnosti klientov.