5 bezpečných investícií, na ktorých dosiahnete lepší výnos ako na termínovaných vkladoch

V bankách dnes majú Slováci uložených viac ako 34 miliárd Eur. Na týchto peniazoch dlhodobo prerábajú a banky inkasujú obrovské zisky. Chcete zhodnotiť svoje peniaze lepšie ako ponúkajú dnešné sporiace účty a termínované vklady? Tu je niekoľko typov kam uložiť svoje peniaze na obdobie 2 až 8 rokov.

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 12.03.2019
Posledná aktualizácia: 08.04.2021

facebook
5 bezpečných investícií, na ktorých dosiahnete lepší výnos ako na termínovaných vkladoch

Viete aké sú možnosti na bezpečné investície?

V bankách dnes majú Slováci uložených viac ako 34 miliárd eur. Na týchto peniazoch Slováci dlhodobo prerábajú a banky inkasujú obrovské zisky. 

Chcete zhodnotiť svoje peniaze lepšie ako ponúkajú dnešné sporiace účty a termínované vklady? Možností ako investovať je na trhu veľmi veľa. 

Tip: Viete prečo sa oplatí investovať do ETF fondov?

Tu je 5 tipov, kam môžete uložiť a bezpečne investovať svoje peniaze na obdobie 2 až 8 rokov

  1. Prvý realitný fond IAD.
  2. Prvá penzijná, stabilný fond o.p.f.
  3. Franklin Target Income 2024 fund.
  4. iSharesGlobalCorp Bond UCITS ETF
  5. Individuálne portfólio.

1. Prvý realitný fond IAD

Spoločnosť IAD je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť. Na Slovenskom trhu pôsobí už od roku 1991. Spravuje aktíva vo výške viac ako 880 miliónov eur. Z tejto spoločnosti dávam do popredia ich Realitný fond:

Fond je určený hlavne na jednorázové investície, ale pokojne sa môže používať aj na pravidelné sporenie. Tento realitný fond má v portfóliu niekoľko nehnuteľností, ktoré prenajíma a vďaka tomu fond generuje zisk - od obchodných priestorov, cez kancelárske či bytové komplexy, logistické centrá a podobne.

K najznámejším patrí Twin City v Bratislave, Laugarício v Trenčíne, alebo Steinerka v Bratislave.

Informácie o fonde IAD Prvý realitný fond:

Vznik fondu: 2006
Majetok fondu: 197 927 717,57 Eur       informácia z web stránky spoločnosti IAD k 11.03.2019
Typ fondu:   realitný fond
Minimálne investícia:   20 Eur
Vstupný poplatok: 3% z každej vloženej čiastky
Výstupný poplatok: 0 Eur
Manažérsky poplatok: 2,11%         /ukrajuje z výnosu, klient ho nevidí ani reálne nepocíti/
Poplatok za výkonnosť: 0,36%  Uplatňuje sa vo výške 10% ak kurz fondu, presiahne hodnotu najvyššieho kurzu
Vhodný investičný horizont: 3 - 5 rokov
Priemerný výnos na 5 ročnom horizonte: 3,74% p.a.
Zrážková daň z výnosu: áno uplatňuje sa automaticky
Prístup k peniazom/ likvidita: do 4 pracovných dní, v kľúčových informáciách sa píše, že ak by fond nebol likvidný, necháva si na vyplatenie prostriedkov 12 mesiacov.

2. Prvá penzijná, stabilný fond o.p.f.

Spoločnosť prvá penzijná vznikla v roku 1995 a v správe má viac ako 1 miliardu eur. V ponuke má 15 fondov do ktorých dnes investuje viac ako 100 000 klientov.

Ak hľadáte stabilný výnos a pomerne nízke výkyvy, stabilný fond je alternatívou.

Stabilný fond o.p.f. obsahuje prevažne dlhopisy zo skupiny Poštovej banky a J&T, s primiešaním domácich a zahraničných dlhopisov.

Informácie o fonde Prvá penzijná, stabilný fond o.p.f:

Vznik fondu: 2018
Majetok fondu: 10 491 830,48 EUR informácia z web stránky prvá penzijná spoločnosť k 11.03.2019
Typ fondu: dlhopisový fond
Minimálne investícia: prvotná 500 Eur, následná od 50 Eur
Vstupný poplatok: max 1% z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok: 1% z aktuálnej ceny podielového listu
Manažérsky poplatok: 1,39%         /ukrajuje z výnosu, klient ho nevidí ani reálne nepocíti/
Poplatok za výkonnosť: 0,%    Uplatňuje sa vo výške 10% ak kurz fondu, presiahne hodnotu   najvyššieho kurzu
Poplatok depozitárovi: 0,23 z priemernej čistej hodnoty majetku
Vhodný investičný horizont: minimum 2 roky
Očakávaný výnos: 3% p.a.    za posledných 6 mesiacov fond zarobil 3,24%
Zrážková daň z výnosu: áno, uplatňuje sa automaticky
Prístup k peniazom (likvidita): do 7 pracovných dní (ak má klient účet v Poštovej banke a peniaze posiela na tento účet tak je likvidita 3 až 5 dní), v kľúčových informáciách sa píše, že ak by na trhu nastala veľmi nepriaznivá situácia, môže byť prístup k peniazom odsunutý.

Ak by chcel klient do tohto produktu investovať pravidelne, je to možné od sumy 20 Eur mesačne. 

Minimálny horizont je 3 roky. 

Investícia je bez vstupného a výstupného poplatku, ak klient dodrží horizont a posiela peniaze pravidelne. Ak by to klient porušil, uplatňuje sa poplatok vo výške 5% z vyplatených podielových listov.

3. Franklin Target Income 2024 fund.

Správca Franklin Templeton patrí k jedným z najväčších vo svete. Vznikol v roku 1947 v New Yorku a je pomenovaný podľa Benjamina Franklina. Je svetovým lídrom v správe aktív, funguje viac ako 170 krajinách a spravuje viac ako 670 miliárd dolárov.

Jedná sa o dlhopisový fond investujúci do 70 dlhopisov z 30 krajín celého sveta a do 15 oblastí podnikania. 

Fond nakúpil 5 ročné dlhopisy, ktoré počas tohto obdobia nebude meniť za iné. Klient dostáva každý rok vyplatený výnos vo výške cca 3%. V 5 roku si môže vybrať vloženú čiastku. 

Fond si počas tohto obdobia vytvára rezervu, ktorá bude klientovi vyplatená v 5 roku, pokiaľ sa na trhu v rámci fondu nič mimoriadne neudeje a to vo výške 1,5%.

Informácie o fonde Franklin Target Income 2024 fund:

Vznik fondu: 2019
Typ fondu:  dlhopisový fond
Minimálne investícia: 1 000 eur, upisovacie obdobie od 4. februára do 3. apríla 2019
Vstupný poplatok: od 1% do 2,50% , záleží cez akého správcu nakupujete
Výstupný poplatok: 0%
Mena: Euro
Manažérsky poplatok: 0,75% z toho 0,25% správcovský
Poplatok za výkonnosť: 0,%
Vhodný investičný horizont: 5 rokov
Očakávaný výnos:  3,35%  p.a.
Zrážková daň z výnosu: Po roku oslobodené od dane.
Prístup k peniazom/likvidita: do 10 pracovných dní

4. iSharesGlobalCorp Bond UCITS ETF

Index iSharesGlobalCorp Bond UCITS ETF je zložený z podnikov z rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajín po celom svete. Index sa skladá z viac ako 6 700 podnikov.

Informácie o fonde iSharesGlobalCorp Bond UCITS ETF:

Vznik fondu: 2012
Správca: BlackRockiShares
Typ fondu:   dlhopisový fond ETF
Majetok fondu: 1 514 261607
Minimálne investícia jednorázová:   1 000 Eur
Minimálna investícia pravidelná: od 10 Eur mesačne
Vstupný poplatok:   od 0 do 5,% , záleží od poradcu
Výstupný poplatok: 0%
Mena: dolár
Manažérsky poplatok: 0,20% platí klient z hodnoty účtu, platí sa kvartálne z vložených peňazí
Poplatok za výkonnosť: 0,%
Vhodný investičný horizont:   5-8 rokov
Priemerný ročný výnos: 3,45%
Zrážková daň z výnosu : Po roku oslobodené od dane.
Prístup k peniazom: do 10 pracovných dní

5. Individuálne portfólio

Tu vám maklér môže pripraviť individuálne portfólio, zložené z rôznych aktív ako napríklad:

Časť peňazí nastaví do dlhopisov, časť do akcií, časť do komodít a podobne. Portfólio rozloží podľa časového horizontu.  Takýto typ sporenia je rizikovejší, ale napríklad pri investičnom horizonte sa vieme dostať na výnos 3,5% až 7% ročne. Ak by však portfólio nebolo ziskové a trhy by sa výrazne prepadli, treba čakať.

Možnosti na investovanie - spoľahlivo, výnosne a bezpečne.

Možností a príležitostí na investovanie je dnes na trhu veľmi veľa.  Ak chcete investovať spoľahlivo, bezpečne a výnosne je vhodné poradiť sa so skúseným investičným a finančným poradcom.

Vyššie výnosy?

Mnoho firiem dnes ponúka dlhopisy s vyšším výnosom ako je uvedené v článku.

Treba si však uvedomiť, že ak investujete svoje peniaze len do jednej spoločnosti, znášate okrem trhového rizika aj kreditné riziko danej firmy. 

Vysoké výnosy VS rozloženie peňazí.

Preto sa netreba ulakomiť na vysoké výnosy, ktoré tieto firmy ponúkajú a radšej mať svoje peniaze rozložené vo fondoch, ktoré majú históriu, vo fondoch, v ktorých máte peniaze rozložené v rôznych spoločnostiach, v odvetviach, prípadne v krajinách a predovšetkým vo fondoch, ktoré podliehajú kontrole a ochrane Národnej banky Slovenska.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt