Viete, ktoré banky akceptujú výživné ako príjem pre získanie hypotéky?

Pri vybavovaní hypotekárneho úveru niekedy berú banky v úvahu aj rôzne doplnkové príjmy, ktoré musia byť podporené hlavným príjmom žiadateľa alebo spolužiadateľa. K takýmto príjmom patrí napríklad aj výživné na dieťa. Ako sa k nemu stavajú jednotlivé banky?

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 15.04.2021
Posledná aktualizácia: 15.04.2021

facebook
Viete, ktoré banky akceptujú výživné ako príjem pre získanie hypotéky?

Akceptuje sa pri vybavovaní hypotéky výživné ako príjem?

Pri vybavovaní hypotekárneho úveru niekedy berú banky v úvahu aj rôzne doplnkové príjmy, ktoré musia byť podporené hlavným príjmom žiadateľa alebo spolužiadateľa. K takýmto príjmom patrí napríklad aj výživné na dieťa. Ako sa k nemu stavajú jednotlivé banky? 

Tip: Praktický návod, ako si vybaviť tú najvýhodnejšiu hypotéku na aktuálnom trhu

Vo väčšine prípadov banky výživné ako príjem neakceptujú, prípadne len ako doplnkový príjem. Takéto požiadavky sa však zvyknú posudzovať individuálne a komplexne. Vyššiu šancu na akceptáciu máte vtedy, ak je výživné platené pravidelne a na čas. Banka si totiž môže vyžiadať výpisy aj za dlhšie obdobie a na základe toho sa rozhodnúť, či výživné bude akceptovať ako doplnkový príjem.

Banky ktoré akceptujú a ktoré neakceptujú výživné ako príjem

*AKTUALIZÁCIA: Prima Banka od 1.5.2021 neakceptuje výživné ako príjem pre získanie hypotéky.

Tatra Banka, ČSOB a VÚB výživné ako príjem pri vybavovaní hypotekárneho úveru neakceptujú vôbec. 

V mBank výživné akceptujú v preukázanej výške, ale maximálne 150 € na dieťa. Pri žiadosti je potrebné predložiť rozhodnutie súdu alebo platne uzavretú dohodu o výživnom a tiež výpisy z bankového účtu za posledný mesiac. Rovnako to funguje aj v Oberbank, tam ale nie je určená maximálna akceptovaná výška výživného.

V OTP akceptujú len v kombinácii s iným hlavným príjmom. Výživné musí byť stanovené súdom a vyplácané na bankový účet v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike. Pri žiadosti o hypotéku sa počíta s výživným maximálne do výšky životných nákladov na dieťa, čo je 98 €.

Poštová banka akceptuje výživné len ako doplnkový príjem k hlavnému príjmu, zároveň je nutné ho poberať už minimálne tri mesiace. Pri žiadosti o hypotekárny úver akceptujú 60 % z výšky pravidelného mesačného výživného. K posúdeniu potrebujete právoplatné rozhodnutie súdu o určenom výživnom a výpisy z účtu za posledné tri mesiace, ktoré dokazujú pravidelný príjem výživného.

Ako vedľajší príjem akceptujú výživné aj v Prima Banke. Maximálne však do výšky 70 % hlavného príjmu žiadateľa. Je potrebné doložiť rozhodnutie súdu.

*AKTUALIZÁCIA: Prima Banka od 1.5.2021 neakceptuje výživné ako príjem pre získanie hypotéky.

V Slovenskej sporiteľni výživné akceptujú, len ak je vyplácané na účet a maximálna akceptovateľná výška je 50 % zo súdom stanovenej sumy. Najviac je to však 500 €.

UniCredit Bank tiež akceptuje, no povinnosťou je predložiť výpis z bežného účtu, na ktorý bolo pripísané výživné za posledné tri mesiace. Treba dať pozor na to, aby bolo jasne identifikovateľné, že ide o výživné. V prípade, že požadujete akceptovať výživné vyššie ako 180 €, je nutné predložiť výpisy z účtu za posledných šesť mesiacov a právoplatný rozsudok súdu alebo dohodu uzavretú medzi rodičmi.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt