• Adresa

    Podhora 55, 034 01 Ružomberok

  • tm@tomasmaga.sk

    0918 285 965

  • Poistenie online

Viete, ktoré banky akceptujú výživné ako príjem pre získanie hypotéky?

Image Február, 2021

Viete, ktoré banky akceptujú výživné ako príjem pre získanie hypotéky?

Pri vybavovaní hypotekárneho úveru niekedy berú banky v úvahu aj rôzne doplnkové príjmy, ktoré musia byť podporené hlavným príjmom žiadateľa alebo spolužiadateľa. K takýmto príjmom patrí napríklad aj výživné na dieťa. Ako sa k nemu stavajú jednotlivé banky? 


Tip: Praktický návod, ako si vybaviť tú najvýhodnejšiu hypotéku na aktuálnom trhu


Vo väčšine prípadov banky výživné ako príjem neakceptujú, prípadne len ako doplnkový príjem. Takéto požiadavky sa však zvyknú posudzovať individuálne a komplexne. Vyššiu šancu na akceptáciu máte vtedy, ak je výživné platené pravidelne a na čas. Banka si totiž môže vyžiadať výpisy aj za dlhšie obdobie a na základe toho sa rozhodnúť, či výživné bude akceptovať ako doplnkový príjem.Tatra Banka, ČSOB a VÚB výživné ako príjem pri vybavovaní hypotekárneho úveru neakceptujú vôbec. 


V mBank výživné akceptujú v preukázanej výške, ale maximálne 150 € na dieťa. Pri žiadosti je potrebné predložiť rozhodnutie súdu alebo platne uzavretú dohodu o výživnom a tiež výpisy z bankového účtu za posledný mesiac. Rovnako to funguje aj v Oberbank, tam ale nie je určená maximálna akceptovaná výška výživného.


V OTP akceptujú len v kombinácii s iným hlavným príjmom. Výživné musí byť stanovené súdom a vyplácané na bankový účet v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike. Pri žiadosti o hypotéku sa počíta s výživným maximálne do výšky životných nákladov na dieťa, čo je 98 €.


Poštová banka akceptuje výživné len ako doplnkový príjem k hlavnému príjmu, zároveň je nutné ho poberať už minimálne tri mesiace. Pri žiadosti o hypotekárny úver akceptujú 60 % z výšky pravidelného mesačného výživného. K posúdeniu potrebujete právoplatné rozhodnutie súdu o určenom výživnom a výpisy z účtu za posledné tri mesiace, ktoré dokazujú pravidelný príjem výživného.


Ako vedľajší príjem akceptujú výživné aj v Prima Banke. Maximálne však do výšky 70 % hlavného príjmu žiadateľa. Je potrebné doložiť rozhodnutie súdu.


V Slovenskej sporiteľni výživné akceptujú, len ak je vyplácané na účet a maximálna akceptovateľná výška je 50 % zo súdom stanovenej sumy. Najviac je to však 500 €.


UniCredit Bank tiež akceptuje, no povinnosťou je predložiť výpis z bežného účtu, na ktorý bolo pripísané výživné za posledné tri mesiace. Treba dať pozor na to, aby bolo jasne identifikovateľné, že ide o výživné. V prípade, že požadujete akceptovať výživné vyššie ako 180 €, je nutné predložiť výpisy z účtu za posledných šesť mesiacov a právoplatný rozsudok súdu alebo dohodu uzavretú medzi rodičmi.