Jednoduchý sprievodca žiadosťou o akceptačný list - osobne aj elektronicky

Viete, ako je na tom vaše dôchodkové sporenie? Nie ste spokojný so svojou DSS ale proces zmeny sa vám zdá príliš zložitý? Aby bol proces zmeny jednoduchší, prinášame odpovede na otázky o akceptačnom liste, ktorý k prestupu a zmene DSS nevyhnutne potrebujete.

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 30.03.2022
Posledná aktualizácia: 17.06.2022

facebook
Jednoduchý sprievodca žiadosťou o akceptačný list - osobne aj elektronicky

Čo je to akceptačný list?

Akceptačný list je formulár, ktorý potrebujete pri zmene vašej DSS. Na základe akceptačného listu sa vaše nasporené prostriedky presunú zo starej DSS do novej.

Čo je to DSS?

Dôchodkové správcovské spoločnosti alebo skrátene DSS sú finančné inštitúcie, ktorých úlohou je starať sa o investovanie peňazí občanov na ich osobných dôchodkových účtoch. Na to, aby mohla dôchodková správcovská spoločnosť na Slovensku pôsobiť, musí splniť množstvo náročných podmienok a získať licenciu Úradu pre finančný trh.

Tip: Viete prečo sú ETF fondy ideálnym nástrojom na dlhodobé investovanie a dôchodkové investovanie?

Prečo zmeniť dôchodkovú spoločnosť?

Hlavným dôvodom na zmenu dôchodkovej spoločnosti je zvyčajne nevhodná ponuka fondov, kedy sa klientovi prostriedky v druhom pilieri nezhodnocujú dostatočne. Garantované fondy, v ktorých je väčšina sporiteľov, z dlhodobého hľadiska nepokrývajú výnosom ani infláciu, a tak vaše peniaze strácajú na hodnote, zatiaľ, čo indexové fondy zarobili za rok 2021 desiatky percent.

Vedeli ste, že
… v roku 2022  sa sporiteľom zvýšili príspevky do II. piliera na 5,50 % z vymeriavacieho základu a zároveň sa im výška odvodov na starobné poistenie do I. piliera (do Sociálnej poisťovne) znížila na 12,50 %.

Ako sa k akceptačnému listu dostať?

Odvody z výplat zamestnancov posiela do súkromných dôchodkových správcovských spoločností práve Sociálna poisťovňa. Akceptačný list si teda vyžiadate od Sociálnej poisťovne, ktorá vám ho podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení vydá.

Koľko sa platí za vyžiadanie akceptačného listu?

Ak ste v poslednom roku svoju DSS nemenili, potom vám poisťovňa list vystaví bezplatne. Ak ste počas posledných 12 mesiacoch už prestup medzi DSS absolvovali, za vystavenie akceptačného listu si Sociálna poisťovňa vypýta 16 eur. 

Ako si vyžiadať akceptačný list zo Sociálnej poisťovne na zmenu DSS?

Akceptačný list si môžete od poisťovne vyžiadať dvoma spôsobmi. Do roku 2020 bolo možné požiadať o akceptačný list len osobne na pobočke. Pandémia koronavírusu a obmedzovanie osobného kontaktu, však priniesli možnosť aj elektronickej žiadosti. 

Ako a kde požiadať o akceptačný list osobne?

Vyžiadať si akceptačný list priamo na pobočke alebo vysunutom pracovisku Sociálnej poisťovne je veľmi jednoduché. Pri vstupe do Sociálnej poisťovne je potrebné na obrazovke na výdaj čakacích lístkov kliknúť na “Domáce dôchodky” a “Starobné dôchodkové poistenie - 2. pilier”, stroj vám potom vytlačí lístok s poradovým číslom. Následne stačí už len počkať, než prídete na rad. Osobné vydanie akceptačného listu vyriešite na hociktorej pobočke Sociálnej poisťovne, nie však na vysunutom pracovisku Sociálnej poisťovne.

Koľko trvá vyžiadanie akceptačného listu na pobočke?

Akceptačný list vám vydajú hneď, keď oň požiadate, takže stačí počkať pár minút na pobočke. 

Ako požiadať o akceptačný list elektronicky?

Aby ste o akceptačný list mohli požiadať elektronicky, budete k tomu potrebovať:

  • aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)
  • aktivované certifikáty pre elektronický podpis
  • aktivovanú elektronickú schránku
  • čítačku (eID) občianskeho preukazu

Poznámka: Čítačku, by ste mali dostať automaticky pri výdaji OP s čipom na polícii.

Postup na vyžiadanie akceptačného listu elektronicky

Postup na vyžiadanie akceptačného listu elektronicky je veľmi jednoduchý.

1. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

1. krok elektronickej žiadosti o akceptačný list

2. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

 

2. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

Prihláste sa na portáli Slovensko.sk a zvoľte možnosť prihlásiť sa so slovenským občianskym preukazom.

3. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

 

3. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

3. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

Znova zadajte váš BOK a môžete kliknúť na tlačidlo ďalej.

4. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

4. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

Subjekt, ktorý v tomto prípade zastupujete ste vy, ako fyzická osoba. Prihlasujete sa teda pod svojím menom a priezviskom.

5. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

5. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

Následne prejdite na možnosť “Všeobecná agenda”, v sekcií poskytovateľov služieb vyberte Sociálnu poisťovňu a prejdite ďalej tlačidlom “Prejsť na službu”.

6. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

6. KROK pri elektronickej žiadosti o akceptačný list

Teraz už stačí len vyplniť Elektronický dokument, ktorým požiadate o vydanie akceptačného listu. Do predmetu napíšte “Vydanie akceptačného listu” a v texte slušne naformulujte, o čo žiadate. Stlačte tlačidlo “Skontrolovať” a po úspešnej kontrole môžete prejsť k podpisu dokumentu. Aplikácia Štart eID vás potom vyzve, aby ste zadali BOK a KEP kód. Tak, a žiadosť je pripravená na odoslanie.

Po odoslaní žiadosti, akceptačný list nájdete vo svojej elektronickej schránke na portáli Slovensko.sk.

Aký je ďalší postup pri zmene DSS-ky?

Po obdržaní akceptačného listu, ho odovzdáte zástupcovi novej DSS-ky, s ktorým podpíšete novú, prestupovú zmluvu. Voči starej dôchodkovej spoločnosti nemáte už žiadnu oznamovaciu povinnosť a tak ich o zmene informovať nemusíte. 

Aká dlhá je platnosť akceptačného listu?

Platnosť akceptačného listu je neobmedzená, takže nemusíte mať obavy ak nestihnete ísť do novej DSS okamžite v deň vydania listu.

Zdroj: Elektronické vyžiadanie akceptačného listu pri zmene DSS od Financievpohode.sk

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt