• Adresa

    Podhora 55, 034 01 Ružomberok

  • tm@tomasmaga.sk

    0918 285 965

  • Poistenie online

Investície/Podielové fondy

Apríl, 2018

Investície/Podielové fondy

Budovať a rozvíjať majetok ako základ istoty do budúcnosti je vlastnosť prirodzená a stará ako ľudstvo samé. Sprevádza nás od momentu, kedy si začíname uvedomovať hodnotu peňazí v čase keď je ich menej, respektíve keď ich potreba krátkodobo vzrastie. Je rozumné byť na takýto moment pripravený.

Cieľavedomé budovanie majetku zabezpečí Vám aj Vašim potomkom ekonomickú nezávislosť a bezpečnejšiu cestu životom.