• Adresa

  Podhora 55, 034 01 Ružomberok

 • tm@tomasmaga.sk

  0918 285 965

 • Poistenie online

Banky výrazne sprísňujú poskytovanie hypoték

Image Marec, 2020

Banky výrazne sprísňujú poskytovanie hypoték


Niektoré banky od 23.03.2020 v dôsledku pandémie vírusu COVID-19, nazývaný aj Koronavírus, sprísnili kritériá pre poskytnutie hypotekárnych úverov. Tieto prísnejšie podmienky ovplyvnia najviac podnikateľov.


Okrem toho, že väčšina bánk zmenila otváracie hodiny a upozorňuje klientov, aby pokiaľ to nie je nevyhnutné, nenavštevovali pobočky a vybavovali svoje žiadosti elektronicky, pristúpili aj k ďalším opatreniam.


VUB banka:

 • Zmena pri akceptovaní príjmov pre vybrané skupiny klientov platné s okamžitou účinnosťou na hypotekárnych úveroch od 23.03.2020
 • Predĺženie možnosti preplácania poplatku za predčasné splatenie hypotéky v inej banke do 30.04.2020
 • Možnosť predĺženia lehoty na podpis dokumentov (napr. úverová zmluva) až na 90 dní

 

VUB banka dokázala živnostníkom s tržbami do 30 000 eur, akceptovať ako príjem až 50% tržieb. Od tohto k 23.03. odstúpila a už vychádza len zo základu dane, pri firmách dokážu akceptovať 10% z obratu firmy.


Pre členov vybraných odborných komôr, budú akceptovať ako príjem, už len 50% obratov na účte.


Podnikatelia, ktorí pracujú v hotelierstve, cestovnom ruchu, gastronómii, maloobchode a finančných službách, sú pre banku dočasne neakceptovateľní.


Klienti ktorí majú certifikáty, môžu byť pokojní, ich sa nové opatrenia netýkajú.


ČSOB banka:

Obmedzila pre podnikateľov, ale aj zamestnancov vo vlastných, alebo rodinných firmách, tak isto pre externých partnerov banky, výšku LTV na 60% z hodnoty nehnuteľnosti.


Dočasne neakceptovateľné príjmy sú zo zahraničia, opatrovateľky v Rakúsku, živnostníci z Českej republiky. Tak isto sa to týka aj spotrebiteľských úverov. Žiadosti podané pred týmto termínom, budú posudzované individuálne.


Tatra banka:

Sa vyjadrila, že sprísňuje opatrenia a bude vybavovať len nevyhnutné prípady a prioritu pri úveroch bude dávať už existujúcim klientom.


Prima banka:

Urobila hneď niekoľko krokov. Žiadosti na úver môžu makléri nosiť a úverové zmluvy klienti podpisovať, len na pobočkách ktoré sú totožné:


 • s miestom bydliska klienta
 • s miestom kúpy nehnuteľnosti
 • s miestom práce klienta

 

Ak chcel klient refinancovať svoje záväzky do tejto banky, všetky úvery musia byť splácané aspoň 16 mesiacov /vrátane úverov, ktoré klient neplánuje refinancovať/


Spotrebné úvery poskytujú max do výšky 10 000 eur. 


Ak ste podnikateľ, živnostník úver vám neschvália. Tak isto ak pracujete v zahraničí.


Ak klient potrebuje odložiť splátky,všetko sa bude posudzovať individuálne, pandémia sa podľa vyjadrenia banky, nebude považovať za ,,poľahčujúcu“ okolnosť.


banka odporúča, aby do žiadosti vstupovali dvaja žiadatelia


Unicredit banka:

Unicredit banka obmedzuje predaj spotrebných úverov pre nových klientov banky, zatiaľ čo existujúcim klientom, ktorí dnes požiadajú o spotrebný úver, umožní banka maximálnu možnú splatnosť spotrebiteľského úveru, len na 5 rokov.   /aktualizácia článku 27.03.2020/


Odklad splátok:

Ak uvažujete požiadať o odklad splátok, zvážte to. Pokiaľ tak urobíte, budete mať negatívny záznam v úverovom registri, čo vám v budúcnosti znemožní presunúť úver do inej banky, prípadne požiadať o ďalší.


Je možné, že nasledujúce dni, sprísnia podmienky v poskytovaní úverov aj ďalšie banky. Pre to je rozumné, konzultovať túto tému s kvalitným finančným poradcom.