Prečo potrebujeme finančného poradcu?

Pozrite si 3 fiktívne scénare, do ktorých sme zasadili tradičnú slovenskú rodinu. Volajme ich Novákovci. Na nich vám ukážeme dôležitosť riešenia otázok finančných problémov, ktoré majú existenčný dopad na každého z nás.

Zobraziť viac
Prečo potrebujeme finančného poradcu?